Stilling:

Rådgivere / seniorrådgivere - Ervevet hjerneskade

Frist: 01.09.2018

Statped, avdeling for ervervet hjerneskade (EHS) har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med et sammensatt vanskebilde etter skade eller sykdom i hjernen i en helhetlig tilnærming. Vi arbeider i nært samarbeid med PPT, opplæringsarenaen og andre involverte instanser. Avdelingen er landsdekkende og er en aktiv deltaker og bidragsyter i oppbyggingen av kompetansen innen fagområdet i kommuner/fylkeskommuner.

Avdelingen er en del av landsdekkende faglig enhet i Statped. Avdelingen har 15 ansatte og består av ulike faggrupper. Vi er nå i en prosess med å tilsette flere dyktige medarbeidere i alle regioner i Norge.

Vi har nå behov for tre nye medarbeidere som skal jobbe primært fra kontorsted i Trondheim, Bergen og Gjøvik.

Arbeidsområde

 • Utredning og veiledning/rådgivning når det gjelder barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade med særlig vekt på pedagogiske og sosiale utfordringer relatert til skaden.
 • Kompetanseoverføring til aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og fylkeskommuner
 • Inngå i utviklingsarbeid med kommuner/fylkeskommuner innen fagfeltet
 • Samarbeid med aktuelle instanser som spesialisthelsetjenesten, nasjonale sentre, universitet og høgskoler.
 • Kunnskapsformidling internt i Statped
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde ved behov
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning: Fortrinnsvis mastergrad/hovedfag/embetseksamen/ innen spesialpedagogikk, pedagogikk, logopedi eller psykologi eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra veiledningsarbeid i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og/eller BUP eller andre instanser er en fordel
 • God kartlegging/utredningskompetanse
 • God rådgivning/veiledningskompetanse
 • Kan vise til god relasjonskompetanse, gjennomføringsgrad og måloppnåelse
 • Har god systemforståelse og kunnskap om norsk skole- og utdanningspolitikk
 • God skriftlig og muntlig formulerings - og formidlingsevne
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy og digitale arbeidsformer

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og selvstendig
 • God til å samarbeide
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Trives med stort arbeidspress i perioder
 • Trives med reisevirksomhet

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55-68 tilsvarende kr 480.600 - 607.700 brutto per år
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Bruk av team- og prosjektorganisering på tvers av alle Statpeds fagavdelinger
 • Et stimulerende og godt flerfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Statped er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Web: www.statped.no

Kontakt: Marie Elise Axelsen (Avdelingsdirektør)

Telefon: 951 98 109