Stilling:

Seniorrådgiver-Nyskaping og innovasjon-Rektors stab

Søknadsfrist 13. august

Arbeidssted: Gjøvik

I rektors stab er det ledig fast stilling som seniorrådgiver innenfor arbeidsområdene nyskaping og innovasjon. Stillingen har hovedoppgaver knyttet til nyskaping og innovasjon med prorektor for nyskaping som nærmeste leder. Stillingen skal ha en utøvende støttefunksjon internt og eksternt for viserektor i Gjøvik knyttet til strategiske og administrative oppgaver. Daglig oppfølgingsansvar ligger til viserektor ved NTNU i Gjøvik.

Sentrale arbeidsoppgaver

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNUs visjon er «kunnskap for en bedre verden». En bred forskningsbase, realisert over flere av NTNUs campuser, gir tilgang på kunnskap, kompetanse og resultater som gjør NTNU til en attraktiv samarbeidspartner for økt verdiskaping og omstilling i eksisterende næringsliv og offentlige virksomheter. NTNUs studenter skal møte arbeidslivsrelevante problemstillinger gjennom studiet og være attraktive medarbeidere for omstilling og utvikling i eksisterende og nytt arbeidsliv. NTNU skal forvalte og utvikle Norges ressurser og fortrinn på en bærekraftig måte og stimulere til økt innovasjon og nyskaping i hele bredden av NTNUs fagområder. Rektors stab ved NTNU har medarbeidere lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Rektors stab skal bidra til utvikling av NTNU ved alle tre campuser. Staben arbeider strategisk med å utvikle og realisere NTNUs målsettinger innen områdene forskning, nyskaping/innovasjon, utdanning, økonomi og eiendom og organisasjon. Faglig er medarbeiderne i rektors stab knyttet til prorektorer og direktører innenfor de respektive områdene.

Seniorrådgiveren bistår rektorat med strategi- og virkemiddelutforming innen nyskaping, entreprenørskap og kommersialisering, regional og nasjonal utvikling og innovasjon. Sentrale oppgaver vil være å stimulere til økte nyskapings- og innovasjonsaktiviteter blant NTNUs studenter og ansatte ved å synliggjøre, utvikle og ta i bruk interne og eksterne virkemidler. Den som tilsettes skal legge til rette for nettverksbygging og kontakt med arbeids- og næringsliv, offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, myndigheter og med andre relevante forskningsmiljøer og organisasjoner i regionen.

Viktige oppgaver vil være utvikling og implementering av NTNUs strategier innen nyskaping og innovasjon for å videreutvikle ett NTNU som favner hele NTNUs virksomhet inn mot regionale aktører i Innlandet. For å sikre koordinering på institusjonelt nivå, kreves tett samarbeid med prorektor for nyskaping/prorektors stab, og involvering i oppgaver på institusjonsnivå må også påregnes.

Aktuelle administrative oppgaver vil være å bistå ved nyskapings- og innovasjonsrelaterte arrangementer, foreta utredninger og analyser av strategisk art samt bistå ved rapportering av prosjekter og statistisk materiale.

Kvalifikasjoner og egenskaper

· Utdanning på minimum masternivå

· God kjennskap til UH-sektoren, Norges forskningsråd, EU og deres virkemidler, Innovasjon Norge og til andre relevante aktører og til forvaltning

· Kjennskap til regionalt arbeids- og næringsliv

· Bred erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid innen området

Det er en fordel om den som tilsettes har erfaring fra nyskapingsarbeid.


Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den vi tilsetter må:

· Kunne jobbe både selvstendig og i team

· Kunne initiere og gjennomføre prosesser

· Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler

· Ha evne til å arbeide strukturert administrativt

· Være innovativ og fremtidsfokusert


Vi tilbyr

· Et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling

· Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø både på Gjøvik og i resten av NTNU

· Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

· Fleksibel arbeidstid


Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen blir lønnet som seniorrådgiver (kode 1364). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 524 200 - 802 600 (seniorrådgiver) pr år. Fra dette beløpet trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til viserektor Jørn Wroldsen,
tlf. 61 13 51 00 / 91879443, e-post: [email protected]

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknad

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV og de mest relevante vitnemål og attester elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist: 13.08.2018