Stilling:

Direktør

Søknadsfrist 26.08.2018

Vårt hovedmål er å drive frem relevant forskning av høy kvalitet, og slik være et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for rurale studier. Nå søker vi en samlende og faglig engasjert leder som kan bidra til videreutviklingen av Ruralis sin vekst og posisjonering. En sentral oppgave er å legge til rette for kjerneoppgavene som er kvalitet i all forskning og utvikling. Som leder skal du bidra til godt samarbeid med våre oppdragsgivere og brukere, samt øvrige interesseorganisasjoner. Du må ha ledererfaring og god forståelse for forskningssektoren. Vi ønsker en leder som fremstår handlekraftig og tydelig, samt skaper faglig engasjement både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

Ruralis

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er en uavhengig forskningsstiftelse med hovedkontor ved Universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim, og en avdeling i Oslo sentrum. Forskningsinstituttet leverer høy vitenskapelig kvalitet, og har nå 35 ansatte og en årlig omsetning på 45 millioner kroner. Ruralis er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige ruralstudier, og arbeider med samfunnsvitenskapelig forskning, utredninger og utviklingsarbeid for nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Forskningen omfatter følgende hovedområder: – Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur – Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap – Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat – Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi All vår forsknings- og utadrettete aktivitet bygger på instituttets verdier; pålitelig, uavhengig, samhandlende, nysgjerrig og ambisiøs.

 • Lede og utvikle virksomheten som et ledende nasjonalt og internasjonalt forskningsinstitutt.
 • Posisjonere Ruralis som attraktiv samarbeidspartner i henhold til strategisk plan.
 • Ivareta gode relasjoner inn mot oppdragsgivere, brukere og myndigheter.
 • Utvikle og forankre strategier og handlingsplaner.
 • Sørge for god og solid økonomistyring av instituttet.
 • Utøve god faglig ledelse internt i organisasjonen og videreutvikle intern samhandling
 • Forberedelse av styresaker i samarbeid med styrets leder.

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert vitenskapelig kompetanse innen fagområder som er relevante for Ruralis. Særlig relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Evne til å sette seg inn i og forstå Ruralis organisatoriske særpreg som et markedsorientert forskningsinstitutt
 • Ledererfaring fra kompetanseorganisasjon.
 • Solid kunnskap om forskning og forskningsprosessen.
 • Innsikt i økonomistyring og virksomhetsstyring.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull, tydelig og klar lederstil.
 • Strukturert, fleksibel og kvalitetsorientert.
 • God organisatorisk forståelse og interesse for forskningspolitikk.
 • Inkluderende, ansvarsfull og samarbeidsorientert.
 • Må trives i et fagmiljø med mange ulike arbeidsoppgaver og ha evne til å ta beslutninger.
 • Være energisk og proaktiv.
 • God relasjonsbygger og må motiveres av å jobbe i et vitenskapelig miljø, og mot et oppdragsmarked.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Les mer og søk på stillingen her