Stilling:

Stipendiat i bedriftsøkonomi

Søknadsfrist 31.08.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi. Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Vil du være med og utvikle fremtidens økonomiutdanning?

Om stillingene

Er du faglig nysgjerrig, analytisk og strukturert og vil du være med og utvikle fremtidens økonomiutdanning i et sterkt fagmiljø? Ved Handelshøgskolen Nord universitet, er det ledig inntil fire fireårige stillinger som doktorgradsstipendiat i bedriftsøkonomi med kontorsted Bodø, Steinkjer, Stjørdal eller Mo i Rana.

Doktorgradsprosjektet kan tilpasses kandidatens egne interesser, men bør kunne relateres til aktuelle forskningsområder innen de ulike faggruppene ved Handelshøgskolen, eksempelvis:

Økonomisk analyse og regnskap

 • Helseøkonomi
 • Trafikksikkerhet og transportøkonomi
 • Reformer i offentlig økonomi, ledelse og governance, f.eks. nye former for langsiktig planlegging og budsjettering og bruk av «hybride» organisasjonsformer
 • Digitalisering og utvikling av revisjons,- regnskaps- og økonomistyringssystemer
 • Sammenhenger mellom utviklingen i megatrender innen teknologi og demografi og den globale økonomien og finansielle markeder

Innovasjon og entreprenørskap

 • Etablering og fremvekst av nye bedrifter og deres rolle i samfunnet
 • Innovasjon og entreprenøriell aktivitet i ulike sektorer
 • Samarbeid for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap knyttet til digitalisering, sirkulær økonomi, bærekraft og utdanning

Marked, organisasjon og ledelse

 • Internasjonal markedsføring og handelsbetingelser, markedsstrategi og posisjonering, merkevareidentitet
 • Opplevelsesbasert økonomi, miljøledelse, næringslivsetikk, økologisk økonomi og bærekraftig samfunnsutvikling

Vi anbefaler at du tar kontakt med fagmiljøet for å drøfte prosjektideen før du søker. Senest tre måneder etter at du er ansatt som stipendiat må du søke opptak til doktorgradsstudiet. Se informasjon på vår hjemmeside.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Samtidig vil du arbeide med din doktoravhandling. Om ønskelig vil det bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave på minst 30 studiepoeng. Minst 90 studiepoeng må være innenfor fagområdet for doktorgradsprosjektet. Kandidater som avslutter mastergraden våren 2018 kan også søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven).
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap.
 • Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk

Vi tilbyr

Stillingen som stipendiat lønnes etter Statens regulativ, kode 1017, årslønn kroner 449.400,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsplassering vurderes.

Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

Faglige spørsmål, rettes til leder for faggruppene:

Søknad

Søknaden sendes elektronisk innen 31.08.2018.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen må dokumenteres
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Søknadsfrist: 31.august 2018

Ref.nr. 30080069

Søk på stillingen

fnokode:1234