Stilling:

Forskningstekniker tilknyttet EUTRO kjernefasilitet

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Institutt for Samfunnsmedisin er det ledig en 100% midlertidig stilling i 3 år som forskningstekniker.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for Samfunnsmedisin er det siden 2004 utviklet en IT-løsning (EUTRO) for forvaltning av helseundersøkelser, biobanker og prosjektoppfølging. Løsningen er unik, omfattende og fleksibel og er tatt i bruk av store befolkningsundersøkelser bl.a. Tromsøundersøkelsen. Ellers brukes verktøyet også som lager- og sporingssystem ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i nasjonale infrastrukturprosjekter.

Det helsevitenskapelige fakultet har store mengder biologisk materiale som er under etablering i EUTRO. Dette omfattende arbeidet er et samarbeidsprosjekt med Biobank kjernefasilitet og krever mye systematisk arbeid.

Vi ønsker oss en ny kollega som kan bistå oss med arbeidet inn mot vår biobankmodul i EUTRO.

Stillingen vil være faglig underlagt daglig leder for EUTRO kjernefasilitet.

Vi søker etter en person som kan strukturere datamaterialet og samle dokumentasjon fra de historiske biologiske prøvene. Vedkommende bør også ha interesse av å følge med i fagfeltet biobanking gjennom nasjonale nettverk og konferanser.

Vedkommende må ha fullført videregående skole. Utdanning innen IKT eller bioingeniør/helsefag er en fordel.

Søker må ha gode kunnskaper om bruk av Office-produkter.

En fordel om søker har kjennskap til biobank generelt, og støtteverktøy til dette.

Opplæring i EUTRO vil bli gitt.

Vi ønsker en kollega som er samarbeidsvillig, nøyaktig, pliktoppfyllende og pålitelig.

Arbeidssted Tromsø.

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1512 forskningstekniker. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

De av søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Vitnemål og karakterutskrift
  • Attester og referanser med kontaktinformasjon

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Nærmere opplysninger ved:

  • Daglig leder for EUTRO, Hans-Henry Jacobsen, 48 13 50 61 eller
  • Kontorsjef Anne Fismen 77 64 48 26

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen