Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Flyinstruktører ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss

Søknadsfrist: 05.01.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS), er det ledig faste stillinger som flyinstruktør ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss, med tiltredelse snarest.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr Norges eneste trafikkflygerutdanning i offentlig regi. Bachelor i luftfartsfag er et unikt studium som kombinerer tradisjonell flyskole med akademiske fag. I tillegg til at studiet leder fram mot trafikkflygersertifikat, vil studentene få en ettertraktet akademisk tilleggskompetanse som er tilpasset den sivile luftfarten i Norge.

Stillingenes tilhørighet

Ved trafikkflygerutdanningen, UTSA (University of Tromsø School of Aviation), er det for tiden tilsatt AM (Accountable Manager), HT (skolesjef) med 4 admin piloter, SM/CMM (sikkerhets- og kvalitetsleder), øvrig administrativt personell samt 12 heltids flyinstruktører.

Det blir tatt opp 12 studenter per semester ved trafikkflygerutdanningen. Det er for tiden full drift på Bardufoss med 48 studenter. Skolen opererer med 6 en-motors fly av typen Cessna 182 med Garmin 1000, Simulator type FNPT II Alsim ALX samt 2 to-motors fly av type PA-31.

Utdanningen med tilhørende stillinger er organisert under Institutt for teknologi og sikkerhet. Flyinstruktørene rapporterer til Chief Flight Instructor (CFI). Arbeidssted er Bardufoss. Det gis mulighet for forskjøvet arbeidstid.

Stillingens arbeidsområder

Stillingenes primære oppgaver er å instruere studentene i praktisk flygetrening, samt undervise i nødvendig teori. Instituttet tilbyr opplæring i pedagogikk for instruktørene. Flyinstruktørene vil også måtte påregne å utføre andre oppgaver av mer administrativ art som normalt følger med i en luftfartsutdanning.

Kontaktinformasjon

Kvalifikasjoner, krav for ansettelse

 • Søker må ha gyldig CPL(A), ME/IR med MEP og SEP(land) samt FI(A)
 • Søker må ha gyldig medisinsk klasse I sertifikat.
 • Søker må oppfylle kravene i h.h.t. Part-FCL.
 • Søker må beherske norsk og engelsk.

Personlige egenskaper vi søker:

 • Initiativrik
 • Fleksibel
 • Tåler stresset arbeidssituasjon
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • God arbeidskapasitet

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Søkere lønnes etter statens regulativ kode 1007 Høgskolelærer eller kode 1009 Universitetslektor, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju.

Kvalifikasjoner, fordel for ansettelse

 • I forbindelse med FI(A) ønskes fortrinnsvis personer med FI CPL, FI IR, FI ME og FI FI, søkere med mindre erfaring kan og søke
 • Det er en fordel, men ikke et krav om at søker har eller møter kravet til MCCI og har G-1000 erfaring.
 • Relevant bachelor- eller høyere utdanning

Universitetslektor/høgskolelærer

For å bli tilsatt som universitetslektor kreves det:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevant praksis og/eller relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

For tilsetting som høgskolelærer kreves:

 • Høyere utdanning innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise
 • Relevant yrkespraksis og
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren ansettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år. I de tilfeller der enhetene vurderer at det er ønskelig å fravike kravet om pedagogisk mappe, må dette begrunnes særskilt. Begrunnelsen sendes universitetsdirektøren som avgjør om det kan gjøres unntak.

Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling, herunder være en aktiv bidragsyter til opprettelsen av Norges første mastergrad i Luftfartsvitenskap
 • Gunstig pensjonsordning
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden
 • Videreutdanning og faglig utvikling
 • Opprettholdelse av sertifikater, evt. opplæring til nye sertifikater

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen