Stilling:

Innkjøpsrådgiver (Avdeling for økonomi)

Søknadsfrist 31. juli 2018

Avdeling for økonomi er en avdeling i universitetsdirektørens stab, og ledes av økonomidirektøren. Avdelingen er inndelt i en regnskapsseksjon og en økonomiseksjon, som hver ledes av en seksjonsleder. Til sammen har avdelingen ca. 30 ansatte.

Ved økonomiseksjonen er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver. Stillingen inngår i innkjøpsteamet som har 7 årsverk, og ledes av vår innkjøpssjef. Anskaffelser og kontraktforvaltning er primæroppgaver i teamet.

UiT har tatt i bruk e-handel som verktøy for bestillingsprosessen av varer og tjenester. I denne anledning er det behov for fokus på kontrakts- og leverandøroppfølging, samt brukerstøtte. Du vil i denne stillingen være bindeleddet mellom UiTs brukere og leverandører.

Vi har fokus på å utvikle beste praksis, og å tilrettelegge for effektive anskaffelsesprosesser med høy kvalitet, samt god forvaltning av UiTs avtaleportefølje.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Deltagelse i anskaffelsesprosjekter
  • Legge til rette for forenklede bestillingsprosesser
  • Bidra i videreutvikling av interne arbeidsprosesser
  • Rådgivning, opplæring og kvalitetssikring
  • Leverandørutvikling og –oppfølging

Andre oppgaver i seksjonen kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning, minimum på bachelorgradsnivå, innen økonomisk- administrative fag eller juridiske fag på tilsvarende nivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner, er utadvendt og serviceinnstilt. I tillegg vil det bli lagt vekt på:

  • Personlige egenskaper og egnethet
  • Forretningsmessig forståelse
  • Evnen til å tilegne seg kunnskap gjennom bruk av elektroniske verktøy og systemer
  • God skriftlig og muntlig norsk- og engelskkunnskaper

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ rådgiver (kode 1434). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Andre stillinskoder og vilkår kan vurderes ut fra kvalifikasjoner. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Arbeidsområde og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Web: www.uit.no

Søk på stillingen