Stilling:

Fast stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver

Søknadsfrist 12. oktober 2018

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 4 300 ansatte og 16 000 studenter. Avdeling for IT har rundt 140 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er for tiden i en omstillings- og moderniseringsprosess og skal starte opp et omfattende digitaliseringsprogram ved UiT kalt DigU. Programmet vil omfattet mange av avdelingens prosesser, deriblant også forbedringer innen informasjonssikkerhet. Avdelingen har også den siste tiden arbeidet for å få UiT tilpasset den nye personvernforordningen. Les mer på: www.uit.no/ita.

Ønsker du å jobbe i en kunnskapsinstitusjon som UiT Norges arktiske universitet, hvor bruk og forvaltning av informasjon er en viktig del av virksomheten? Og hvor det å ta vare på og sikre at informasjonen blir behandlet på en sikker og trygg måte er svært viktig. Da har vi en ledig stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver ved Avdeling for IT. Stillingen skal jobbe i et team bestående av en juridisk informasjonssikkerhetsrådgiver og flere IT-teknikere innenfor informasjonssikkerhetsområdet, bl.a. et Computer Security Incident Repons Team (CSIRT) som er kontaktpunkt for datasikkerhet og eventuelle brudd på disse.

Arbeidsoppgavene dine vil bl.a. være å:

 • videreutvikle UiTs Styringssystem for informasjonssikkerhet
 • formidle sikkerhetsrelaterte krav, retningslinjer og beslutninger til resten av UiT
 • bidra til oppfølging av sikkerhetshendelser
 • bidra til holdningsskapende arbeid innenfor informasjonssikkerhet ved opplæring av ansatte i informasjonssikkerhet
 • delta i og gjennomføre risikovurderinger

Vi ønsker fra deg:

 • høyere relevant utdanning
 • god sikkerhets-teknologisk forståelse
 • kjennskap til lovverk m/forskrifter relatert til beskyttelse av informasjon
 • kjennskap til ISO 27001
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert/ryddig og selvstendig måte å jobbe på
 • stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
 • praktisk tilnærming til arbeidsoppgavene

Vi kan tilby:

 • lønn etter kvalifikasjoner
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • faglig kompetanseheving og kurs
 • hyggelige kolleger og et godt arbeidsfellesskap

Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidssted UiT i Tromsø.

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Nina Smaadal tlf. 77 64 64 90 / 971 53 882 eller epost: [email protected].

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Søknader må sendes elektronisk via Jobbnorge.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen