LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektleder - markedsføring og kommunikasjon (Det juridiske fakultet)

Søknadsfrist: 22.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en 100 % stilling i et to-årig prosjekt innen markedsføring og kommunikasjon for å profilere fakultetet.

Regjeringen har besluttet å endre regelverket slik at flere universiteter og høgskoler kan tilby mastergradsutdanning i rettsvitenskap. Dette forventes å gi økt konkurranse om både vitenskapelig ansatte og studenter. Fakultetet har derfor besluttet å etablere et prosjekt for å initiere en rekke tiltak for å profilere og markedsføre fakultetets fortrinn som arbeids- og studiested.

Det juridiske fakultet har om lag 950 studenter, 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Denne stillingen knyttes til Stabsseksjonen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du samarbeide med fakultetsledelsen, våre vitenskapelig og administrativt ansatte og kollegaer ved universitetets fellestjenester innen kommunikasjon og markedsføring. Fakultetsledelsen vil være styringsgruppe for prosjektet.

Du må raskt kunne gjøre deg godt kjent med ansatte på fakultetet, og få innsikt i og kunnskap om aktivitetene ved fakultetet, både innen utdanning og forskning. Basert på dette og på diskusjoner med styringsgruppen, forventes det at du utvikler en markedsføringsplan som også kan benyttes etter at prosjektet er ferdigstilt. Du vil også ha ansvaret for å iverksette markedsføringstiltak i løpet av prosjektperioden, f.eks. produsere materiale (tekst, bilde, video) for publisering på fakultetets Facebook-side og bidra til profilering av fakultetet i ulike media lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Markedsføringsplanen må omfatte profilering av fakultetet som studiested og som arbeidssted, herunder bruk av sosiale media og hvordan fakultetets alumninettverk kan utbygges og utnyttes.

Fakultetet har ansatte i mange aldersgrupper og fra en rekke nasjonaliteter, og er internasjonalt orientert både innen utdanning og forskning. Du får derfor mulighet å arbeide i et aktivt og internasjonalt miljø, hvor det er både faglig og sosialt engasjement.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på masternivå innen markedsføring eller kommunikasjon. Kravet om utdanning på masternivå kan fravikes dersom søker har lang og særlig relevant praksis.
 • Erfaring fra arbeid med planlegging, koordinering og gjennomføring av markedstiltak og utarbeiding av prosjektplaner og prosjektledelse.
 • Gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Stillingen stiller store krav til selvstendighet og gjennomføringsevne. Du må være fleksibel, utadvendt og ha gode samarbeidsevner.

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • God innsikt i og gjerne erfaring fra arbeid innen universitets- og høgskolesektoren
 • Kjennskap til rammebetingelsene for høyere utdanning og forskning
 • Samfunnsengasjement og god forståelse for høyere utdanning og forskningens plass i samfunnet

Vi ønsker en person som:

 • Er effektiv, strukturert, nøyaktig og målrettet
 • Har gode samarbeidsevner, gode relasjons- og kommunikasjonsevner, og som kan arbeide selvstendig og i team
 • Har god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektleder lønnes etter statens regulativ kode 1113. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS