Stilling:

Forskere Økotoksikologi

Søknadsfrist: 21.10.2018

Akvaplan-niva AS

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). Vi har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og avdelingskontorer i Bodø og Trondheim samt kontorer i Oslo, Bergen, Alta, og Reykjavik. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.


Vi tilbyr praktiske og kostandseffektive rådgivningstjenester for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer og er engasjert i forskningsprosjekter innen områdene akvakultur, petroleum, mineralnæring, biodiversitet, klima og økotoksikologi. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og driver egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder. Vi er også sekretariat for den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Akvaplan-niva søker etter to økotoksikologer. Arbeidssted for den ene stillingen er ved vårt hovedkontor i Framsenteret i Tromsø. Den andre stillingen legges enten til Framsenteret eller til vårt avdelingskontor i Trondheim.

Stillingene vil være knyttet til avdeling for Miljøforskning. Forskningsgruppen har et bredt arbeidsfelt som bl.a. inkluderer studier av deponering og effekter av langtransporterte miljøgifter, effekter av utslipp fra lokale kilder (herunder ulike industrielle utslipp), modellering av opptak og effekter, samt risikovurdering. I den senere tid har vi også hatt flere prosjekter knyttet til plast i havet. Akvaplan-niva har eksperimentelle fasiliteter og kjemiske og biologiske laboratorier som benyttes i våre forskningsprosjekter. Vi ønsker å komplementere teamet vårt med dyktige kollegaer som har erfaring i prosjektutforming, gjennomføring av feltarbeid og laboratorieforsøk, databehandling og rapportering. I stillingen inngår samarbeid og god dialog med oppdragsgivere innenfor offentlig forvaltning, næringsliv og ulike forskningsfond/forskningsråd.

Den ideelle kandidaten har en Ph.D. i økotoksikologi og erfaring fra arbeid med langtransporterte miljøgifter, industrielle utslipp (f.eks. petroleum, kjemikalier, partikler) og/eller plast.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektutforming og søknadsskriving
 • Prosjektledelse
 • Planlegging og gjennomføring av feltarbeid og eksperimenter
 • Databehandling og rapportering/publisering
 • Nettverksbygging

Kvalifikasjoner

 • Ph.D. grad innen økotoksikologi
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra eksperimentelle studier
 • Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Kreativ og løsningsorientert
 • Strukturert og god gjennomføringsevne
 • Lojal lagspiller
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende forskningsbasert selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivermiljø
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud
 • Søkere bes oppgitt ønsket arbeidssted - Tromsø eller Trondheim

Ref. nr.: 3936395401

Hjemmeside: www.akvaplan.niva.no

Kontakt: Anita Evenset (Avdelingsleder)

Telefon: (+47) 99 00 15 91

Kontakt: Heidi Emaus (HR-sjef)

Telefon: (+47) 95 84 83 14