Stilling:

Forskningsleder - SINTEF Tel-Tek

Søknadsfrist: 08.10.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

SINTEF Tel-Tek er lokalisert i Porsgrunn og består i dag av 22 ansatte med høy kompetanse og tett kontakt med industrien. Gruppen satser spesielt innenfor følgende områder:

 • Digitalisering for prosessindustri
 • CCS og Biogass
 • Pulverteknologi
 • Tidligfase kostnadsestimering

SINTEF Tel-Tek har også et spesielt ansvar for SINTEFs regionale satsing gjennom utvikling av tett samarbeid med industribedrifter, Herøya Industripark, USN og andre regionale samarbeidspartnere.

Som forskningsleder for SINTEF Tel-Tek vil du ha ansvar for den nære og daglige ledelsen av forskningsgruppen. Du vil ha et spesielt ansvar for å lede og koordinere forskningsgruppens arbeid med akkvisisjon og gjennomføring av prosjekter. Det forventes at du i dette arbeidet tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Det er ønskelig at SINTEF Tel-Teks forskningsleder har en god og relevant faglig forankring, samt industrierfaring.

Forskningsleder har følgende oppgaver:

 • Markedsstrategi
 • Oppdragsreserven og det markedsmessige arbeidet generelt
 • Faglig strategi og handlingsplan
 • Etablering og oppfølging av forsknings- og utviklingsplaner
 • Utøve operativ og nær ledelse med personalansvar
 • Medarbeiderutvikling
 • Koordinering av bemanningen på prosjektporteføljen
 • Definere behov for rekruttering, og delta i ansettelsesprosesser
 • Utarbeide inntektsprognoser
 • Identifisering av investeringsbehov
 • Etterlevelse av etiske retningslinjer

Personlige kvalifikasjoner

Du har gode lederegenskaper og er opptatt av å bygge et godt arbeidsmiljø. Liker å jobbe i team og med utvikling av medarbeiderne. Proaktiv, løsningsorientert og i stand til å jobbe selvstendig når det trengs. Har driv og evne til å ta initiativ. Du kan jobbe systematisk og har gode eksperimentelle og analytiske egenskaper. Har du formell kompetanse på Master eller PhD-nivå innenfor vårt fagområde samt relevant arbeidserfaring kan du være rett kandidat for oss.

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • Inngå i et nettverk av forskere og ledelsen i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø.
 • Et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Duncan Akporiaye (Forskningssjef)

Telefon: +4793059166

E-post: [email protected]

Søk på stillingen