Stilling:

Universitetslektor / øvingslærer innen sykepleie

Søknadsfrist: 24.10.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Kjeller, søker medarbeider til fast 50 % stilling. Vi søker deg som trives med å veilede studenter i praktiske ferdigheter på øvingsposten, og som ved behov kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til prosjekter ved enheten. En del av stillingen vil inneholde driftsmessige oppgaver.

Stillingen er ledig fra 1.2.2019.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • veilede og undervise studenter i praktiske ferdigheter og simulering på øvingspost/simuleringssenter
 • ha ansvar for praktiske gjennomføringen av studentenes undervisning og veiledning på øvingspost/simuleringssenter
 • drifte og ha ansvar for logistikken i øvingsposten. Dette innebærer blant annet bestilling og mottak av forbruksvarer, innhenting av priser ved innkjøp av utstyr, og å ha ansvar for at utstyret på øvingsposten blir vedlikeholdt og er i orden til enhver tid
 • holde oversikt og gi opplæring på medisinsk utstyr
 • vedlikehold av avansert utstyr
 • delta aktivt for å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom studenter, skole og praksis
 • innleie av timelærere i samarbeid med studieleder
 • skrive timelærerkontrakter

Vi søker deg som har

 • helserelevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • bachelorgrad i sykepleie
 • bred klinisk erfaring innen sykepleiens ulike praktiske områder og oppgaver
 • erfaring fra undervisning i øvingspost
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • videreutdanning i kunnskapsbasert praksis
 • godkjent instruktør i hjerte- lungeredning med bruk av defibrillator og avansert behandling (DHLR, AHLR)

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som har

 • evne til å motivere og inspirere studenter
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • gode samarbeidsegenskaper, med evne til å bygge relasjoner
 • stor arbeidskapasitet og er initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • evne til å finne gode løsninger på driftsutfordringer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt: [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ,1008 universitetslektor, lønn kroner 449 400 – 586 500, eller 1007 høgskole/øvingslærer, lønn kroner 421 700 – 524 200 For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 24.10.2018

Ref: 18/09417

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Logg inn og søk stillingen