Stilling:

Doktorgradsstipendiat i vernepleie

Søknadsfrist 1. oktober 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for psykososial helse. Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 350 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk samt sexologi. Det er ca. 20 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Forskningen på fakultetet er organisert i ulike forskningsgrupper, og de fleste forskerne på instituttet er knyttet til forskningsgruppen i psykososial helse, og dette doktorgradsprosjektet forankres også der.

Doktorgradsprosjektet

Prosjektet skal styrke den vernepleierfaglige forskningen ved instituttet. Søkere inviteres til å utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til sentrale vernepleierfaglige områder.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulig design, forskningsspørsmål, teoriperspektiver, datamateriale, fremdriftsplan og tenkt forskningsmetode. Det er viktig at prosjektskissen også redegjør for forskningsfeltet heri tidligere forskning. Det er utviklet en egen mal for prosjektbeskrivelsen som fås på henvendelse til instituttleder [email protected] . Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes må ha bachelorutdanning som vernepleier, samt mastergrad innen relevant fagfelt.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider, publiserte arbeider og vedlagte prosjektbeskrivelse. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Søker må beherske norsk og engelsk.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp i UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Elling Bere, tlf. 38 14 23 29, e-post [email protected].

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.

Vi tilbyr:

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 436 900 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • sammendrag på ca 1-2 sider av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester og/eller bekreftelse på arbeidsforhold.
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet (inntil 10), samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

- Instituttleder Siri Håvås Haugland, e-post: [email protected] eller

- Studieprogramleder for vernepleierutdanningen, e-post: [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen