Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 29.07.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Oro-maxillofacial health and epidemiology og prosjektet «Radiographic image analysis for identifying individuals at risk of osteoporosis in elderly population in the municipality of Tromsø, Norway»

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingen gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Institutt for klinisk odontolog (IKO) er et av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Ved IKO er det omlag 50 ansatte i vitenskapelige (faste og tilknyttede), tekniske og administrative stillinger. IKO ved Universitetet i Tromsø ble etablert i 2004 og det ble foretatt opptak til profesjonsstudiet i odontologi (tannlege) samme år. I 2007 flyttet IKO inn i Troms Fylkeskommunes TANN-bygg lokalisert på universitetsområdet, og ble samlokalisert med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) og Universitetstannklinikken (Troms Fylkeskommune). Etter fusjonen i 2009, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble tannpleierutdanningen en del av Institutt for klinisk odontologi. Instituttet har ansvaret for studieprogrammene bachelor i tannpleie, master i odontologi, spesialistutdanninger for tannleger, og er involvert i flere forskningsprosjekter som tilhører andre forskningsinstitusjoner både i Norge og andre land.

Arbeidsoppgaver

Prosjektet er samarbeid mellom fagområdene kjeve- og ansiktsradiologi, samfunnsmedisin samt folkehelse og rehabilitering.

Prosjektsammendrag: Radiografisk bildeanalyse for å identifisere risiko for osteoporose hos eldre i Tromsø kommune. Osteoporose er et folkehelseproblem i flere land med en aldrende befolkning, spesielt i Skandinavia. Sykdommen er uten symptomer i tidlige stadier, men framskredet sykdom kan føre til multimorbiditet og dødelighet, særlig på grunn av beinfrakturer. Identifisering av personer med risiko for osteoporose gir mulighet til å planlegge behandlingen bedre, og også begrense utviklingen av sykdommen og forlenge levetiden. Antall friske livsår vil øke ved å forebygge fremtidige brudd. Osteoporose kan diagnostiseres ved hjelp av beintetthetsscannere, men tilgangen til disse er begrenset i flere kommuner. Tannlegekontor med røntgenapparater er godt distribuert utover i landet, og dersom man kan bruke tannrøntgen til å identifisere pasienter med risiko for osteoporose, vil dette gi mulighet til å fange opp mange flere pasienter, og man får mer informasjon fra røntgenbilder som allerede er tatt. Det overordnede målet for dette prosjektet er å identifisere personer med risiko for osteoporose ved bruk av tannrøntgenbilder og panoramarøntgenbilder.

Undervisning ved tilsetting i fire år er 25%. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning ved Institutt for klinisk odontologi.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd det oppnådd mastergrad i odontologi eller tilsvarende. Norsk autorisasjon som tannlege er en fordel.

Søkere som er i avsluttende fase av profesjonsstudiet kan søke stillingen, men kan kun tilsettes dersom det kan fremlegges dokumentasjon på bestått avsluttende eksamen.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges, som evne til å arbeide selvstendig og effektivt og interesse og motivasjon for å forske på dette temaet.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønns- og arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • Evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • Vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Velkommen som søker!

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen