Stilling:

Rådgiver til fagavdeling syn

Frist 24.09.2018

Statped nord er en av fire regioner i Statped og yter tjenester til kommuner og fylkeskommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Statped jobber innen fagområdene ervervet hjerneskade, hørselsvansker, synsvansker, sammensatte lærevansker og språk- og talevansker. SEAD som ligger under Statped nord har et landsdekkende ansvar for samiske brukere. Statped nord har kontorsted i Bodø, Tromsø, Alta og Kautokeino.

Rådgiver til fagavdeling syn

Statped nord søker 1 vikar for rådgiver/seniorrådgiver, med mulighet for fast stilling i fagavdeling syn. Kontorsted er valgfritt og kan være tilknyttet Bodø, Tromsø eller Alta. Statped nord sin fagavdeling syn har som en av flere oppgaver å gi tjenester til barn, unge og voksne med synsvansker, i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen /fylkeskommunen. Tjenestene gis på bakgrunn av barnehageloven og opplæringsloven. Tjenester til voksne gis på bakgrunn av Opplæringslova § 4A-1/4.A- 2.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver: Utredning, kartlegging, rådgivning og veiledning knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet syn.
 • Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling gjennom kurs, opplæring, forelesninger og nettverksarbeid.
 • Stillingene innebærer stor grad av selvstendig arbeid, samt teamarbeid, både innenfor og på tvers av fagavdelinger.
 • Statped arbeider på individ og systemnivå, med oppgaver som krever flerfaglige arbeidsmåter.
 • Bidra i Statpeds øvrige oppgaver.
 • Reisevirksomhet må påberegnes.

Kvalifikasjoner

 • Det er fortrinnsvis ønskelig med fullført hovedfag/embetseksamen/mastergrad. Aktuell fagområde er synspedagogikk eller annen tilgrensende spesialpedagogisk fordypning.
 • Arbeidserfaring og kompetanse fra praktisk jobbing med barn, unge og voksne innenfor fagområdet syn.
 • Ferdigheter i pedagogisk bruk av teknologi i læringsarbeid, vil være en fordel
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • Søkere uten fullført hovedfag/embetseksamen/mastergrad må være villig til å fullføre dette innen rimelig tid
 • God kunnskap om og erfaring fra barnehage/grunn- og videregående skole eventuelt PPT er en forutsetning
 • Erfaring fra utrednings- og rådgivningsarbeid
 • Gode forvaltningskunnskap og kunnskap om barnehageloven og opplæringsloven
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne og beherske bruk av IKT verktøy
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.
 • Personlig egnethet
 • Førerkort for personbil er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger og teamarbeider
 • Faglig engasjert
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Fleksibel, selvstendig og initiativrik
 • Mestrer en hektisk arbeidshverdag

Søk på stillingen

Web: www.statped.no

Kontakt: Rune Johnsen (Avdelingsleder)

Telefon: 924 64 058