Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver - Ervervet hjerneskade

Frist: 24.09.2018

Statped, avdeling for ervervet hjerneskade (EHS) har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med et sammensatt vanskebilde etter skade eller sykdom i hjernen. Vi arbeider i nært samarbeid med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), opplæringsarenaen og andre involverte instanser. Avdelingen er en aktiv deltaker og bidragsyter i oppbyggingen av kompetanse innen fagområdet i kommuner/fylkeskommuner.

Avdelingen er en nyetablert landsdekkende faglig enhet i Statped. Avdelingen har 15 ansatte fra ulike faggrupper. Vi er nå i en prosess med å tilsette flere fagpersoner i alle regioner av Norge. Vi har nå behov for inntil to nye medarbeidere som skal jobbe primært fra kontorsted i Alta, Tromsø eller Bodø. Det kan også være aktuelt med et vikariat i inntil et års varighet.

Arbeidsområder

 • Utredning og veiledning/rådgivning av barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade - med særlig vekt på pedagogiske og sosiale utfordringer relatert til skaden
 • Kompetanseoverføring til aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og fylkeskommuner
 • Inngå i utviklingsarbeid med kommuner/fylkeskommuner innen fagfeltet
 • Samarbeid med aktuelle instanser, som f.eks. spesialisthelsetjenesten, nasjonale sentre, universitet og høgskoler
 • Kunnskapsformidling internt i Statped
 • Andreoppgaver innenfor avdelingens og Statped sine ansvarsområder ved behov
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning: Fortrinnsvis mastergrad/hovedfag/embetseksamen innen spesialpedagogikk, pedagogikk, logopedi, psykologi eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra veiledningsarbeid i PPT og/eller BUP eller andre instanser er en fordel
 • God kartlegging/utredningskompetanse
 • God rådgivning/veiledningskompetanse
 • Kan vise til god relasjonskompetanse, gjennomføringsgrad og måloppnåelse
 • Har god systemforståelse og kunnskap om norsk skole- og utdanningspolitikk
 • God skriftlig og muntlig formulerings - og formidlingsevne
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy og digitale arbeidsformer

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og selvstendig
 • God til å samarbeide
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Trives med stort arbeidspress i perioder
 • Trives med reisevirksomhet

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55-68 tilsvarende kr 467.400 - 600.200 brutto per år
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Bruk av team- og prosjektorganisering på tvers av alle Statped sine fagavdelinger
 • Et stimulerende og godt flerfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl. a. tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Statped er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Web: www.statped.no

Kontakt: Gry Fluge Vindedal (Avdelingsleder)