Stilling:

Seniorrådgiver i Statpeds strategiske stab

Frist: 19.08.2018

Statped er en nasjonal etat som er underlagt Utdanningsdirektoratet og har fire regionskontor og fire landsdekkende enheter. Etaten har ca. 720 ansatte. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Strategisk stab er tilknyttet direktør i Statped og bistår Statpeds direktørgruppe. Staben har ansvar for virksomhetsstyring, budsjett, brukermedvirkning, strategisk kompetanseutvikling, HR m.m.

Oppgaver som ligger til staben er blant annet å plassere nye oppdrag i etatens enheter og avdelinger, utarbeide kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for beslutninger i etaten, identifisere utviklingsområder, koordinere arbeidet med høringssvar, utveksle og dra nytte av statistikk fra egen og andres virksomhet, og bidra til økt samarbeid med andre aktører i sektoren.

Vi ønsker å styrke den strategiske staben med en ny medarbeider. Du vil bli en del av et allsidig fagmiljø med engasjerte kollegaer, som har en sentral funksjon i videreutviklingen av Statped som etat. Sentrale oppgaver knyttet til stillingene

 • Utredning og analyser
 • Innhente og bearbeide data
 • Høringsuttalelser
 • Delta i stabens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor samfunnsøkonomi, statsvitenskap, eller statistikk. Spesielt relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra statlig/offentlig forvaltning
 • God kjennskap til statistiske metoder og analyseverktøy
 • God system- og rolleforståelse
 • Gjerne erfaring med politiske prosesser
 • Erfaring med å jobbe i prosjekt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for Statpeds samfunnsmandat
 • Du er analytisk og strukturert
 • Du liker å jobbe strategisk
 • Du liker godt å jobbe i team
 • Du er selvstendig og fleksibel
 • Du er resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Du er utviklingsorientert og liker nye utfordringer

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i ltr. 60-68, tilsvarende kr 517.700 - 600.200 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Lyse og moderne lokaler, sentralt beliggende i Oslo (knutepunkt for kollektivtransport)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Kristina Medin (Avdelingsdirektør)

Telefon: 928 26 138