Stilling:

Kommunikasjonsrådgiver med sans for digitalisering

Frist: 10.08.2018

Er du kommunikatør og brenner for teknologi og digitalisering? Da har vi i Statped jobben for deg.

Teknologi og digitalisering gir nye muligheter for tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særlige behov. I Statped er vi opptatt av hvordan arbeidet vårt utnytter dette potensialet. Derfor er vi godt i gang med et omfattende digitaliseringsprosjekt. Nå trenger vi deg til å kommunisere resultatene av prosjektet, både internt og eksternt.

Hos oss blir du en del av kommunikasjonsstaben, der du har seks engasjerte kollegaer og får kommunikasjonsdirektøren som sjef. Du må påregne noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge Statpeds digitale omdømme
 • Kommunisere hvordan etaten digitaliserer arbeidsområder og tjenester
 • Formidle internt og eksternt med universelt utformet bruk av mulitimedia
 • Bidra til å optimalisere Statpeds kommunikasjonsarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, helst på masternivå
 • Bred kommunikasjonsfaglig arbeidserfaring
 • Solid erfaring med teknologi og digitalisering som kommunikatør
 • Evne til å analysere, strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte
 • God skriftlig, muntlig og digital formidlingsevne
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig og tillitsskapende med gode samarbeidsevner
 • Trygg i rådgiverrollen og god gjennomslagskraft
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Gleder deg over å kunne bidra med positiv dynamikk og humor inn i et kreativt og kompetent kommunikasjonsteam

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr 56-68, tilsvarende kr 488.500-607.700 brutto pr år.
 • En spennende stilling i en organisasjon med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter til å påvirke utvikling av Statped som kunnskaps- og ressurssenter
 • Gode kollegaer og en organisasjon i utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Stillingen er fast i Statped og knyttet til kommunikasjonsavdelingen og digitaliseringsprosjektet de to første årene. Når prosjektet avsluttes vil den som ansettes få annen stilling i Statped.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Marit Momrak Wright (Avdelingsdirektør / Kommunikasjon)

Telefon: 918 81 192