Stilling:

Ny medarbeider i deltidsopplæringen

Frist: 23.08.2018

Vil du være med på å utvikle deltidsopplæringen for hørselshemmede elever og bidra til implementeringen av ny deltidsmodell i Statped.

Vi søker etter ansatte med undervisningskompetanse og tegnspråkkompetanse.

I tillegg til å være en aktiv bidragsyter i det konkrete utviklingsarbeidet skal medarbeiderne til sammen dekke følgende oppgaver:

1) Opplæring: Utvikle god tilpasset opplæring for elevene ut i fra deres faglige- og sosiale behov. Skape et stimulerende tegnspråklig- og inkluderende læringsmiljø. Utvikle innhold og øke omfanget av fjernundervisning/ e-læring. Utvikle og etablere sosiale møteplasser og styrke sosiale nettverk. Utvikle og bruke egnede verktøy for systematisk vurderingsarbeid for å sikre læringsprogresjon og økt læringsutbytte for elevene.

2) Samarbeid: Bidra til systematisk og tett samarbeid med elevenes bostedsskoler for å skape helhet og sammenheng i opplæringen. Delta i profesjonelle lærende nettverk. Bidra med kompetanse og erfaringsutveksling i deltidsopplæringen på tvers av regionene.

3) Forvaltning og administrasjon: Bidra til økt sammenheng mellom forvaltning og det pedagogiske tilbudet. Delta og medvirke til inngåelse av samarbeidsavtaler med elevenes bostedsskoler. Ivareta oppgaver i tilknytning til planlegging, koordinering og praktisk tilrettelegging knyttet til deltidsoppholdet og aktiviteter mm.

Ansatte med interesse og motivasjon for å bidra inn i et spennende og viktig utviklingsarbeid, inviteres med dette til å søke stillinger i deltidsopplæringen på Hovseter i Oslo. De som skal utføre opplæring av elevene må ha kompetanse for å undervise i grunnskolen, jfr oppll §10-2. I tillegg må medarbeidere ha kompetanse i tegnspråk. Personlig egnethet vektlegges.

Deltidsopplæring er en fast oppgave for Statped. Som medarbeider vil du ha arbeidsoppgaver og tilhørighet i deltidsopplæringen.

Deltidsopplæringen og hørselsavdelingen skal videreutvikle et samarbeid for å gi et helhetlig tilbud til brukerne.

Kvalifikasjoner

 • Lærerkompetanse jfr. Forskrift til opplæringsloven §14- 2 el. §14-3 (kompetansekrav til lærere i grunnskolen: 30 studiepoeng i basisfag på småskole og mellomtrinnet 60 studiepoeng i basisfag på ungdomstrinnet)
 • Ønskelig med spesialpedagogikk
 • 30 - 60 studiepoeng i tegnspråk
 • Relevant utdanning /arbeidserfaring kan kompenseres for utdanningskravet i et vikariat
 • God skriftlig formuleringsevne
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy og digitale arbeidsformer

Personlige egenskaper

 • Strukturert og god evne til å arbeide selvstendig
 • God til å samarbeide, til arbeid i team og nettverksbygging
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Kan ta initiativ til utvikling, og tåle stort arbeidspress i perioder
 • Bidra til en delingskultur
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55-68 (p.t. kr 474.700 - 600.200 brutto per år).
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Grethe Kruse Aas (Skolefaglig ansvarlig)

Telefon: 922 97 109