Stilling:

To nye medarbeidere (Konsumprisindeksen og kjøpekraftsundersøkelsene)

Søknadsfrist: 22.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for prisstatistikk har vi behov for to nye medarbeidere til en fast stilling og ett vikariat. Vi søker etter personer som ønsker å jobbe med den månedlige produksjonen av konsumprisindeksen og de årlige kjøpekraftsundersøkelsene. Vi kan by på et sterkt fagmiljø med høy kompetanse på prisindekser og på produksjon og analyse av korttidsstatistikk. Seksjonen har stort fokus på å ta i bruke nye kilder i prisstatistikkene og nye metoder som vil medføre mange nye muligheter i prisstatistikkene de kommende årene.

Seksjonen med sine 16 medarbeidere er ansvarlig for flere viktige prisstatistikker i samfunnet, herunder konsumprisindeksen, produsentprisindeksen og kjøpekraftsundersøkelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikring og analyse av data
 • Formidling og publisering av resultater
 • Datainnsamling
 • Kontakt med oppgavegivere/virksomheter
 • Kartlegging og vurdering av nye datakilder
 • Deltakelse utredninger og prosjekter for å videreutvikle statistikkene i seksjonen
 • Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • God tallforståelse og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper om og interesse for bruk av IT-verktøy
 • Erfaring fra statistikkproduksjon er en fordel
 • Interesse for makroøkonomi
 • For stilling knyttet til konsumprisindeksen vil utdanning på mastergradsnivå være en fordel
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Utdanningsretning

 • Statistikk, ev. IT
 • Samfunnsøkonomi
 • Eller tilsvarende

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og liker å jobbe i team,
 • Du er selvstendig og tar egne initiativ
 • Du trives i et tidvis hektisk miljø
 • Du har gode analytiske evner
 • Du er strukturert og nøyaktig
 • Du er glad i tall

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) i spennet kr 449 400 til kr 530 000 avhengig av kvalifikasjoner. Ansettelse som rådgiver krever relevant erfaring, og høyere lønn kan vurderes ved særskilt gode kvalifikasjoner
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljøGenerelt:
 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1078

Søk på stillingen

Web: www.ssb.no

Kontakt: Randi Johannessen (Seksjonssjef)

Telefon: 402 38 063

Kontakt: Estrellita Rauan (Rådgiver)

Telefon: 409 02 365