Stilling:

Forskningsdirektør - Midlertidig stilling

Søknadsfrist: 14.11.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

SSBs statistikk og forskning skal speile hovedtrekkene i samfunnsutviklingen. Teknologisk utvikling, økende globalisering og økt fokus på nye samfunnsfenomener stiller nye og økte krav til hele SSB og til hvordan vi produserer og formidler statistikk og forskning. For å bidra til dette søker SSB etter en midlertidig (ett års varighet) direktør for Forskningsavdelingen. Stillingen vil bli utlyst på nytt etter at rammer for forskningsvirksomheten er blitt mer avklart gjennom Regjeringens og Stortingets behandling av statistikkloven.

Forskningsdirektøren er øverste faglige leder av SSBs forskningsavdeling som har ca. 75 medarbeidere og en omfattende vitenskapelig produksjon. Forskningen har en sentral plass i SSB og skal bidra til å øke kvaliteten og fornye statistikkene og statistikkproduksjonen. Forskningen skal holde et høyt internasjonalt nivå og SSB skal være blant Norges fremste forskningsmiljøer på anvendelser av empiriske data.

Forskningsdirektøren har samordningsansvar for forskningsvirksomheten i SSB, herunder kontakter og samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Forskningsdirektøren inngår i SSBs toppledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen med ca 75 medarbeidere
 • Ansvarlig for forskning på internasjonalt nivå og empirisk forskning basert på analyser og modeller om norsk samfunnsutvikling.
 • En prioritert oppgave er å få til et tettere og bedre samarbeid mellom forskning og statistikkproduksjon, både av hensyn til statistikkproduksjonen og for å styrke forskningen
 • Som forskningsdirektør blir du en viktig bidragsyter i SSBs ledergruppe, og det forventes at du engasjerer deg bredt og bidrar konstruktivt i det pågående endringsarbeidet og den videre utviklingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på doktorgradsnivå
 • Vitenskapelig kompetanse på høyt nivå
 • Erfaring fra ledelse av forskningsvirksomhet
 • Ha et internasjonalt forskernettverk
 • Fremragende fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert som tenker helhetlig og langsiktig, utøver tydelig ledelse og opererer på strategisk nivå med stor gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere og engasjere kompetente medarbeidere
 • Evne til samhandling og kommunikasjon internt og eksternt
 • Dynamisk og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som fagdirektør (kode 1538) kr 900.000 eller høyere etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø


Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1463

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Geir Axelsen (Administrerende direktør), (+47) 976 36 282
 • Bjørnar Gundersen (Administrasjonsdirektør), (+47) 924 06 056