Stilling:

Ny kundeservicemedarbeider

Søknadsfrist: 26.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Ønsker du å bidra til gode kundeopplevelser og gjennomføring av forbedringer?

Seksjon for IT drift og infrastruktur søker etter ny kundeservicemedarbeider.

Hovedfokus vil være teknisk orientert kundeservice og kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner.

Seksjonens 25 medarbeidere har ansvar for drift, forvaltning og overvåking av SSBs infrastruktur, applikasjonsplattform og felles IT-tjenester. Kundeservice IT (IT servicedesk og brukeradministrasjon) har ca. 900 interne brukere og er sentrale i arbeidet med å sikre gode brukeropplevelser i en hverdag påvirket av endring og digitalisering.

Vi søker etter en engasjert og kundeorientert kollega som kan ta en viktig rolle i vårt forbedringsarbeid og bidra til å videreutvikle kundeservice og brukeradministrasjon. Etter behov må du også bidra aktivt i operativ teknisk kundeservice. Vi ser etter deg som har minimum 3 års relevant erfaring fra teknisk kundeservice eller IT servicedesk, som har god kunnskap om beste praksis innen IT brukerstøtte og som har jobbet med forbedring av løsninger, prosesser og driftsrutiner. Det er en fordel om du har erfaring med lean og kan vise til konkrete resultater du har oppnådd.

Rollen blir sentral i arbeidet med å utvikle og implementere en strategi og handlingsplan for Kundeservice IT, samt forbedring av våre løsninger, prosesser og rutiner knyttet til tilgangsstyring, data- og brukeradministrasjon.

Seksjonen er lokalisert i både Oslo og Kongsvinger, og det må påregnes noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Ta initiativ til forbedringsarbeid som bidrar til effektivisering og gir bedre brukeropplevelser – bl.a. å identifisere forbedringsmuligheter gjennom analyse og brukerundersøkelser, sette mål, drive forbedringsarbeid og sikre gevinstrealisering
 • Gjennomføre prosessforbedringsprosjekter relatert til seksjonens arbeidsområde bl.a. forbedring og forenkling av SSBs rutiner for tilgangsstyring, data- og brukeradministrasjon
 • Mottak av saker meldt til Kundeservice, analyse og kategorisering, samt fordeling av saker til forvaltningsgrupper
 • Førstelinje saksbehandling per telefon, e-post og evt. fysisk oppmøte hos brukeren inkl. brukerstøtte på standardprogramvarer, konferanse- og videoutstyr, samt PCer, mobile enheter og håndtering av klienter
 • Bidra i anskaffelsesprosesser
 • Formidling av informasjon til brukere
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder og den rette kandidat kan utvikle en bred teknisk kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Minimum videregående skole med spesialisering på IKT drift, eller tilsvarende (ønskelig med bachelorgrad)
 • Minimum 3 års relevant erfaring eller relevant IT-utdanning - fortrinnsvis fra en større organisasjon, relevant erfaring fra teknisk kundeservice eller IT servicedesk kan erstatte utdanningskravet
 • God kunnskap om beste praksis innen IT brukerstøtte, tilgangsstyring og brukeradministrasjon
 • Erfaring med forbedring og automatisering av prosesser og rutiner
 • Erfaring med Service Management verktøy for registrering, oppfølging, analyse og rapportering av brukerhenvendelser
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Kjennskap til sentrale områder innen IT drift: sluttbrukerutstyr, kontorstøtteverktøy, operativsystemer, overvåkning, backup og restore
 • Ønskelig med kjennskap til forvaltning av sluttbrukerutstyr og AV utstyr, samt erfaring med Lean som arbeidsmetodikk i forbedringsarbeid
 • Det er en fordel om du har kjennskap til Citrix, har basis kunnskap om Windows og linux, og har kunnskap om informasjonssikkerhet og dataadministrasjon

Utdanningsretning

 • IT
 • Eller tilsvarende

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Har teknisk interesse – flink på feilsøking og problemløsning
 • Faglig nysgjerrig, liker å holde seg oppdatert og setter seg rask inn i nye ting
 • Har driv og initiativ – evner å se forbedringer i arbeidsganger og løsninger
 • Analytisk og har en nøyaktig og systematisk arbeidsmåte og strukturert tilnærming til problemer
 • God på kundebehandling, trygg og serviceinnstilt – liker å hjelpe andre til en enklere hverdag
 • Har gjennomføringskraft og kan arbeide under tidspress
 • Gode språkkunnskaper i både norsk og engelsk - skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner –teamorientert og pedagogisk i måten å forklare på

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utvikle deg faglig innen prosessforbedring, automatisering og driftsledelse og være med på en spennende endringsreise med fokus på forbedring av driftsprosesser og gevinstrealisering
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver Kundeservice i spennet kr 375.000 til kr 450.000 etter kvalifikasjoner. Ansettelse som rådgiver krever relevant arbeidserfaring, og høyere avlønning kan vurderes ved særskilt gode kvalifikasjoner.
 • En sentral rolle i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid hvor din kreativitet, motivasjon og nytenking skal være med å utvikle oss
 • Et godt fagmiljø og mulighet for å forbedre løsninger, policyer og arbeidsrutiner
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1068

Søk på stillingen