Stilling:

Ledig stilling innen PC / klientplattform

Søknadsfrist: 26.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Ønsker du å jobbe med drift og utvikling av PC/Klientplattform?

SSB implementerer en digitaliseringsstrategi hvor vi skal effektivisere statistikkproduksjonen og nyttiggjøre nye, ukonvensjonelle datakilder og stordata. Strategien innebærer en omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform og bruk av skytjenester. Vårt IT miljø består av 90 interne medarbeidere som betjener ca. 850 ansatte.

I Seksjon for IT drift og infrastruktur er det en ledig stilling innen PC/klientplattform. Hovedfokus i stillingen vil være å drifte og videre utvikle klientplattformen slik at at brukere til enhver tid kan jobbe på den best egnede plattformen for SSBs systemer.

Vi søker etter en initiativrik, kvalitetsbevisst og serviceinnstilt kollega som er opptatt av gode brukeropplevelser og liker å sette seg inn i nye løsninger.

Seksjonen har ansvar for drift, forvaltning og overvåking av SSB's infrastruktur, applikasjonsplattform og felles IT tjenester. Området PC/Klientplattform er i stadig utvikling og vår sourcingstrategi for fremtidig IT drift legger til grunn en skybasert modell hvor vesentlige deler av modernisert driftsplattform skal leveres av en eller flere leverandører av skytjenester.

Seksjon for IT Drift og Infrastruktur består av 25 medarbeidere fordelt på 4 faggrupper: Plattform og Fagsystemer, Arbeidsflate, Nettverk og Sikkerhet samt Kundeservice. Hver faggruppe ledes operativt av en gruppeleder. Det er seksjonssjefen som har personalansvaret for seksjonens medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og vedlikeholde sluttbrukerutstyr, klientOS, og applikasjoner inkl. konfigurasjon, oppgradering, support, feilhåndtering og oppgradering
 • Håndtere endringer i systemene – inkl. testing og dokumentasjon
 • Utvikle klientplattformen og legge til rette for bruk av fleksibelt sluttbrukerutstyr
 • 2. linje brukerstøtte med ansvar for løsning av driftsavvik og hendelser
 • Driftsoppgaver som overvåking, kapasitetsplanlegging og installasjon mm
 • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant it-utdanning eller min. 3 års relevant erfaring - fortrinnsvis fra en større organisasjon
 • Kunnskap om drift og vedlikehold av sluttbrukerutstyr, klientOS, applikasjoner og løsninger som sikrer kontroll på sluttbrukerutstyr
 • Erfaring med Windows klienter (Win 10) og ett eller flere scriptspråk, eksempelvis Python eller PowerShell
 • Kunnskap om Active Directory og klient håndteringsverktøy som for eksempel SCCM.
 • Kunnskap om drift og vedlikehold av terminalservermiljø (f.eks. Citrix XenApp & XenDesktop)
 • Erfaring med Officepakken: Outlook, Excel, Word
 • Kjennskap til applikasjonsleveranser og sikkerhetsmodeller.
 • Kunnskap om Windows server 2008/2012/2016
 • Ønskelig med kunnskap om integrasjon av tjenester, forståelse for it-arkitektur og kjennskap til skytjenester og autentiseringstjenester
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk – du må kunne utarbeide designdokumenter og formidle din kunnskap til brukere

Utdanningsretning

 • IT
 • Eller tilsvarende

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Initiativrik og serviceinnstilt
 • Liker å sette seg inn i nye løsninger og lærer rask
 • Analytisk, kvalitetsbevisst og evner å jobbe med komplekse løsninger
 • Evne til å samarbeide godt med både tekniske ressurser og brukere på ulike nivåer – kan levere både selvstendig og i team
 • Tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forenkling

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utvikle deg faglig innen prosessforbedring, automatisering og driftsledelse og være med på en spennende endringsreise med fokus på forbedring av driftsprosesser og gevinstrealisering
 • Lønn som førstekonsulent eller rådgiver (kode 1408/1434) i spennet kr 440 000 – kr 520 000 etter kvalifikasjoner. Ansettelse som rådgiver krever relevant arbeidserfaring, og høyere avlønning kan vurderes ved særskilt gode kvalifikasjoner.
 • Mulighet for å være med på en spennende endringsreise med fokus på modernisering og digitalisering
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1069

Søk på stillingen