Stilling:

To medarbeidere til oppgaver innen arealstatistikk og GIS

Søknadsfrist: 19.08.2018

Statistisk sentralbyrå -

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Har du lyst til å arbeide med statistikk og geografiske informasjonssystemer (GIS)?

I Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk er det ledig to stillinger som førstekonsulent/rådgiver. Arbeidsoppgavene knyttes til Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk. Utvikling og produksjon av arealregnskap og analyser av arealstatistikk knyttet til fritidsbebyggelse, sentrumssoner og tettsteder er noen av oppgavene. Seksjonen har også ansvar for GIS-ressurssenter som skal bidra til økt bruk av GIS og geodata i SSB.

Arbeid med KOSTRA (Kommune-stat rapportering) innen areal- og samfunnsplanlegging og miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner legges til den ene stillingen.

Denne oppgaven kan tidvis utgjøre 50 prosent av stillingen. Det er også aktuelt at deler av den ene stillingen benyttes til andre undersøkelser, for eksempel boligprisindeksen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og produksjon av arealstatistikk på flere områder
 • Bidra til økt bruk av GIS-verktøy og geodata i SSB
 • Arbeid med KOSTRA innenfor areal og samfunnsplanlegging, byggesak, kulturminneforvaltning, natur og miljøområdet
 • Arbeid med andre undersøkelser som seksjonen har ansvar for, f.eks. boligprisindekser
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks. sivilingeniør eller samfunnsøkonom
 • Gode IT-kunnskaper, f.eks. SAS eller tilsvarende
 • Kunnskap om og erfaring fra bruk av GIS-verktøy
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God i tallbehandling
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Ønskelig med metodekunnskap
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Utdanningsretning

 • Ingeniør
 • Samfunnsøkonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig arbeidsinnsats
 • Løsningsorientert og effektiv
 • Strukturert og målrettet
 • Fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) i kroner 449 400-550 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 10/1840

Søk på stillingen

Web: www.ssb.no

Kontakt: Dagfinn Sve (Seksjonssjef)

Telefon: (+47) 932 47 568

E-post: [email protected]

Kontakt: Jørn Kristian Undelstvedt (Seniorrådgiver)

Telefon: (+47) 945 06 864