Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Seniorrådgiver / rådgiver (Handelshøyskolen)

Søknadsfrist: 24.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som seniorrådgiver/rådgiver for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB-akkreditert, er et av seks fakulteter ved UiA, med 90 vitenskapelig ansatte og 21 ansatte i administrasjonen. Handelshøyskolen har ca. 2 000 studenter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og PhD-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Stillingen som rådgiver/seniorrådgiver innebærer blant annet koordinering av administrative oppgaver knyttet til Ph.d.-programmet i tett samarbeid med programansvarlig og dekan, samt å være Ph.d.- kandidatenes administrative førstelinjetjeneste. Stillingen inngår som en del av fakultetsadministrasjonen og rapportere til fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • administrativt ansvar for fakultetets doktorgradsprogram
 • sekretærfunksjon for forsknings- og ph.d.-utvalget og instituttvise ph.d.- utvalg
 • saksforberedelse til fakultetsstyret og forsknings- og ph.d.-utvalget
 • eksternfinansiering, herunder støtte til søknadsskriving
 • oppfølging av forskningsadministrative støtteordninger og systemer
 • samarbeid med forskningsadministrativ avdeling
 • andre oppgaver knyttet til FoU-administrasjon

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå, gjerne innenfor økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk og derfor kreves det gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til og erfaring fra arbeid med søknader om eksternt finansiert forskning
 • kjennskap til eksterne finansieringskilder
 • kjennskap til universitets- og høgskolesystemet
 • erfaring fra arbeid med Felles Studentsystem (FS)
 • erfaring med sak-/arkivsystemet Public 360 (P360)

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne
 • serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500 kode 1434, rådgiver, kr. 442 400-480 600 brutto pr. år og kode 1364, seniorrådgiver, kr. 524 200-576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskassee.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 24. mai 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • fakultetsdirektør Andre Tofteland, tlf. 38 14 16 34, mobil 948 59 050, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, personal, Anna Færavaag tlf. 38142414, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen