Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver med arbeidsfelt studieadministrativt arbeide UMAK

Søknadsfrist: 20.08.2019

UMAK, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, og en administrasjon som er felles for hele enheten. Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er del av administrasjonen for enheten og denne stillingen inngår i FUF.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Velkommen som søker!

FUF yter administrative tjenester til instituttene og til ledelsen ved enheten innen områdene utdanning, forskning og formidling. Seksjonen har et bredt ansvarsområde med medarbeidere som har en stor bredde i ansvar og oppgaver.

Om stillingen

Vi søker en person som har solid erfaring med studieadministrativt arbeid i universitets- og høgskolesektoren. Den som tilsettes må like og beherske å arbeide i en digital hverdag med mange ulike IKT-tjenester innen studieadministrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være kvalitetssikring av studieprogram, emner, studentrekruttering, studentopptak og eksamensavvikling. Stillingsinnehaver skal ha administrativt ansvar for enhetens kvalitetsutviklingsarbeid og oppfølging av NOKUTs regelverk i samarbeid med instituttledere og øvrig ledelse. I stillingen inngår også et selvstendig ansvar for utredning, rapportering og saksbehandling på ulike nivå.

Stillingsinnehaveren skal ha en operativ rolle i det daglige studieadministrative arbeidet og dessuten ha en viktig rolle i planlegging og koordinering av instituttenes utdanningsvirksomhet. Dette forutsetter god dialog og tett samarbeid med faglig og administrativ ledelse, administrativt ansatte og studenter.

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Nærmeste overordnede er seksjonsleder ved FUF.

Kvalifikasjoner

For å være aktuell for stillingen må du ha

 • høyere utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende og
 • relevant studieadministrativ erfaring.

Inngående kjennskap til lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for høyere utdanning er nødvendig, samt omfattende erfaring med praktisk forvaltningsarbeid i offentlig sektor. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det kreves svært god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til administrative saksbehandlingssystemer, spesielt Felles Studentsystem (FS), Canvas og WiseFlow.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som:

 • er sørvisinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er positiv og engasjert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og velferdsordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen kontakt:

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no

 • Vedlegg til søknadsbrev:
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift attester
 • referanser med kontaktinformasjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen