Spennende jobbmulighet i Avdeling for kunnskapsstyring ved Bufdir!

Seniorrådgiver - kunnskapsbasert praksis

Søknadsfrist: 08.03.2020

Vet du hvordan man omsetter forskning til praksis?

Bli kjent med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Hva får du jobbe med hos oss?

Bufdir

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

Vil du hjelpe oss med å omsette forskning, erfaringer fra brukere og eksperter, til faglige anbefalinger? Er du en kløpper på forskningsmetodikk, systematiske kunnskapsoppsummeringer og arbeid med retningslinjer og veiledere? Da kan du få være med på å sette ny standard for et høyt prioritert utviklingsarbeid hos oss. Vi er i ferd med å profesjonalisere hvordan vi utarbeider faglig normerende produkter (f.eks. retningslinjer, råd og veiledere), og til det trenger vi to nye kollegaer. Du får jobbe med å utvikle måten vi jobber på i direktoratet. Du vil få oppgaver med intern veiledning og opplæring i arbeid som skal føre frem til et normerende produkt på direktoratets fagområder. Du blir også en fasilitator som skal kvalitetssikre at standardisert arbeidsprosess blir fulgt, og med det bidra til høyere kvalitet på våre tiltak og tjenester. Du får en bred samarbeidsflate i direktoratet, og får lede spennende prosesser og team.

I tillegg vil du få bidra til å følge opp den ferske kunnskapsstrategien vår, og det strategiske arbeidet opp mot ulike forskningsmiljøer og universitets- og høgskolesektoren. Som del av dette vil du også kunne få jobbe med forskningsanskaffelser, fra utforming av konkurransegrunnlag til kontraktsinngåelse og -oppfølging.

Hos oss blir du del av et miljø som er genuint opptatt av kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenester og tiltak. Avdeling for kunnskapsstyring, der du skal få din nye arbeidsplass, består av 12 medarbeidere som er flinke til å inkludere hverandre. Vi spiser lunsj sammen og har tid til å le og snakke sammen selv når det er travelt, som det ofte er. Avdelingen vår har ansvar for å utvikle kunnskap på områdene til direktoratet, slik at vi, etaten vår og sektoren forøvrig jobber mer kunnskapsbasert. I avdelingen skal vi realisere et strategisk mål om å bygge og stimulere til forskning på våre ansvarsområder, og bidra til å bygge solide fagmiljøer som kan utvikle relevant forskning. Blir du med på laget?

Hva slags bakgrunn har du?

Du har høyere utdanning på mastergradsnivå. Det er en fordel å ha doktorgradskompetanse og/eller kompetanse fra eget forskningsarbeid. Det er videre en fordel med kompetanse i å utarbeide retningslinjer og faglige anbefalinger bygget på kunnskap, der kjennskap til internasjonal retningslinjemetodikk er en fordel. Du må ha sterk metodekompetanse, spesielt innen kvantitativ metode. Du må videre ha god kjennskap til utarbeidelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer, der kjennskap til GRADE-metodikk er en fordel. Du er med andre ord god på å vurdere kvalitet i forskningsdesign og kvalitet på forskning generelt. Du har flere års relevant arbeidserfaring, gjerne fra velferds- eller helsesektoren, og har god kunnskap om statlig forvaltning. Om du har erfaring med forskningsanskaffelser er dette også en fordel.

Hva slags person ser vi etter?

Du

  • er god til å lede samarbeid og få det beste ut av et team - du får folk med deg
  • er en dyktig veileder som med stor faglig trygghet gir andre råd og setter dem på rett spor
  • trives med å drive frem eget arbeid på en selvstendig måte, samtidig som du forstår når noe er utenfor ditt mandat
  • er god til å skrive på en presis og tydelig måte, i tråd med prinsipper for klarspråk
  • er målrettet og god til å legge opp prosesser i tråd med tidsplaner

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

  • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag
  • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
  • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 620 000 - 750 000 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Verdt å merke seg før du søker

Når du søker denne stillingen vil du ikke bli bedt om å skrive/legge ved et søknadsbrev, ettersom vi kun vektlegger CV i den innledende vurderingen av søkerne. Derfor er det viktig at du beskriver ansvarsområder og resultater, samt annen relevant informasjon om hvert av dine arbeidsforhold og utdanning i fritekstfeltet i CV-utfyllingen.

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufdir jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside: www.bufdir.no

Powered by Labrador CMS