Stilling:

Juridisk rådgiver

Søknadsfrist 25. november 2018

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som juridisk rådgiver ved Utdanningsavdelingen.

Hovedoppgaver:

 • juridisk rådgivning og saksbehandling særlig knyttet til utdanningsvirksomheten
 • utarbeide regelverk, systemer og rutiner innenfor ansvarsområdet
 • overvåke og følge opp regelverksendringer i høyere utdanning
 • bistå utdanningsdirektøren med utredning og rådgivning i juridiske saker, samt saker til universitetsledelsen, sentrale utvalg, fagenhetene og administrative enheter.

Den som ansettes må ha:

 • fullført utdanning til mastergrad i rettsvitenskap eller cand.jur

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • har relevant erfaring, god kunnskap om forvaltningsrett og kjennskap til det norske utdanningssystemet
 • er innovativ, har god organisasjonsforståelse og gode analytiske evner
 • har gode kommunikasjonsevner og evne til å skape trygghet i krevende situasjoner
 • er fleksibel og opptatt av å finne gode løsninger
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk,
 • er selvstendig, nøyaktig og resultatorientert
 • har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø
 • er utadvendt, service- og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1434, kr 460-000-560.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011 / 40239696, epost [email protected]

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Fellesenheter, Utdanningsavdelingen.
 • Utdanningsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig avorganisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

 • juridisk rådgivning innenfor utdanningsvirksomheten

3. Arbeidsoppgaver

 • utarbeide regelverk, systemer og rutiner innenfor ansvarsområdet
 • overvåke og følge opp regelverksendringer i høyere utdanning
 • bistå utdanningsdirektøren med utredning og rådgivning i juridiske saker, samt saker til universitetsledelsen, sentrale utvalg, fagenhetene og administrative enheter
 • være rådgiver overfor fakultetene i juridiske saker
 • behandle studentsaker som naturlig ligger innenfor ansvarsområdet
 • ivareta sekretariatstjenester for universitetets klagenemnd
 • bidra til kompetanseheving blant ansatte i forvaltningsrett og universitetets regelverk for utdanningsvirksomheten

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk på stillingen