Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i smart sikkerhet

Søknadsfrist: 07.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i "Smart Sikkerhet og Systemtilpasning, Interoperabilitet og Fleksibilitet", ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) Stillingen er ledig fra mai 2019.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Prosjektet "Smart Security og Systemtilpasning, Interoperabilitet og Fleksibilitet", er interessert i hvordan funksjoner i "smart city", det vil si funksjoner som forbinder mennesker, objekter og infrastruktur, kan tilpasse seg en økt trussel fra terrorisme (rettet mot samfunn , økonomi eller infrastruktur), slik at responsen kan være samordnet, tilpasset og rask. Kan vi derfor gjøre "smart sikkerhet" smartere ved å bruke både sikkerhetsrelaterte og ikke-sikkerhetsrelaterte funksjoner sammen om nødvendig?

Det som mangler i dagens litteratur er hvordan den smarte byen er sårbar overfor fysiske vis a vis cyberangrep. I denne sammenheng har svært lite forskning vært dedikert til hvordan "smart teknologi" kan gjøre det mulig for lokale myndigheter og private bedrifter å jobbe for å tilpasse seg nye trusler. Spørsmålet er, kan "smarte" funksjoner bidra til faktisk samhandling i kriser? Kan smart city-agendaen overgå våre forventninger til hva teknologi kan gjøre for å beskytte byer og håndtere kriser?

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor ingeniørfag eller samfunnsfag eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2019 er du også velkommen til å søke.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Søkeren bør ideelt sett ha tverrfaglig kompetanse og / eller ha demonstrert interesse i to eller flere av følgende temaer: smarte byer, smart sikkerhet, krisehåndtering, byplanlegging, samfunnssikkerhet, kriminologi, kontraterrorisme og / eller bredere samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Søkeren bør ideelt demonstrere tilstrekkelig faglig eller industriell bakgrunn for å gjøre det mulig for dem å ta eierskap til sitt arbeid og jobbe selvstendig.

Søkeren bør ha kunnskap / kapasitet til å lære om sammenhenger mellom smart sikkerhet og smarte byer.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Universitetet ønsker flere kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse HR-rådgiver Margot Amelia Treen tel. +47 51831419, e-post [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen