Stilling:

Regnskapsrådgiver

Søknadsfrist 21. september 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Universitetet i Stavanger søker etter regnskapsrådgiver til Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Enhet for regnskap.

Hovedoppgaver:

 • rådgivning og saksbehandling innenfor regnskap
 • budsjett-utarbeidelse og -oppfølging
 • regnskapsrapportering
 • intern kontroll

Den som ansettes bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdanning innenfor økonomi/regnskap eller tilsvarende
 • erfaring fra, eller kjennskap til regnskap i offentlig sektor

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • har kjennskap til Agresso eller andre økonomisystemer, og generelt gode IKT kunnskaper
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • er selvstendig og effektiv i sin arbeidsform
 • er utadvendt og fleksibel, service- og løsningsorientert
 • arbeider målrettet og nøyaktig, og har stor arbeidskapasitet
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1434 rådgiver, kr 505.000 - 576.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • Hjem-jobb-hjem ordning
 • trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 3011, epost [email protected].

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert i Fellesenhetene, Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring, Enhet for regnskap
 • Regnskapssjef er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Den som ansettes kan inngå i institusjonelle prosessteam/-nettverk. Vedkommende kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

 • rådgivning og saksbehandling innenfor regnskap
 • budsjett-utarbeidelse og -oppfølging
 • regnskapsrapportering
 • avstemming
 • intern kontroll

3. Arbeidsoppgaver

 • foreta regnskapsavslutning (Balanse avstemminger, utarbeide regnskapspakke mm)
 • rapportere regnskap internt og eksternt
 • utarbeide/bistå i arbeidet med budsjettering, rapportering og prognoser på fagenhetene
 • kontrollere, kontere og attestere bilag i Basware
 • ivareta/koordinere, kontrollere og bokføre avsetninger
 • bistå i arbeidet med interne økonomirapporter og beslutningsgrunnlag for ledelsen ved fagenhetene
 • kartlegge og vedlikeholde prosesser innenfor økonomi og regnskap med fokus på risikostyring og intern kontroll
 • oppdatere og vedlikeholde anleggsregister
 • bistå periodevis innenfor eksternfinansierte prosjekter
 • MVA oppfølging
 • veiledning og bistand diverse regnskapsmessige problemstillinger
 • utarbeide styresaker innenfor regnskapsområdet

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen