Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Rådgiver innenfor forskningsfinansering

Søknadsfrist: 03.05.2019

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver som skal jobbe tett med forskere i utvikling av søknader.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.


Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil ogvære en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Vi søker etter rådgiver som gjerne har en forskerbakgrunn eller som har erfaring i å jobbe med ekstern finansiering knyttet til forskning. Duskal ivareta administrative oppgaver, men jobbe tett med forskere og fagmiljøer ved UiS. Du vil også jobbe med arbeidslivet i tilknytning tilutvikling av søknader.

Stillingen er organisatorisk plassert ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Stillingene inngår i et team med rådgivere ved avdelingen ogved fakultetene som også arbeider med ekstern finansiering. Det må påregnes at den fysiske arbeidsplassen til tider kan være knyttet til et fagmiljø, og at det vil være noe reisevirksomhet.

Hovedoppgaver

 • støtte forskere med å utvikle og skrive deler av søknader knyttet til ekstern finansiering, spesielt EU og Forskningsrådet
 • veilede forskerne med å identifisere de ulike støttefunksjoner de trenger for å kunne skrive gode søknader
 • sikre god kommunikasjon mellom de ulike administrative tjenester som er relevante i søknadsfasen
 • ha et inngående kjennskap til kravene i utlysningene
 • ha en god oversikt over relevante utlysninger for de fagmiljøer du jobber med
 • bistå i oppstarten av prosjekter som får tilslag

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha høyere utdanning på minimum masternivå innenfor samfunnsvitenskap eller humaniora. Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring i å skrive søknader til anskaffelse av ekstern finansiering
 • har erfaring fra EU programmer eller andre store offentlige forskningsfinansieringer
 • har gode skriftlige og muntlige formulerings- og fremstillingsevner på engelsk og norsk
 • er utadvendt og fleksibel, service- og løsningsorientert
 • har evne til å jobbe selvstendig i et til tider hektisk miljø
 • er målrettet, nøyaktig og effektiv
 • har gode samarbeidsevner i et tverrfaglig miljø

Vi tilbyr

 • interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 500.000-600.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen, tlf 51 83 30 36, epost [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-avdelingen ved senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost [email protected], tlf 51833011/40239696

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Søk stillingen