Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Rådgiver (Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling)

Søknadsfrist: 23.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver innenfor virksomhetsstyring og -utvikling til ettårig vikariat fra 1.4.2019 t.o.m. 31.3.2020, med mulighet for senere fast ansettelse.

Den som ansettes vil være tilknyttet Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Hovedoppgaver

 • koordinere arbeidet med strategiutvikling, -oppfølging og -evaluering
 • koordinere arbeidet med årsplan, årsrapport og andre sentrale plan- og virksomhetsoppfølgingsprosesser (PVO)
 • bidra til å utvikle arbeidet med strategier, sentrale planer og prosesser
 • bidra til å utvikle systemer, metoder og modeller for bedre virksomhetsstyring
 • bidra til å utvikle relevant styrings- og ledelsesinformasjon
 • legge til rette for intern styringsdialog, organisatorisk læring og forbedring
 • bidra til å utvikle mål- og resultatstyringen
 • yte ledelses- og beslutningsstøtte på institusjons- og fakultetsnivå
 • inngå i, og koordinere arbeidet i ulike prosessnettverk innenfor ansvarsområdet
 • delta i ulike institusjonelle utrednings- og utviklingsoppgaver innenfor ansvarsområdet
 • delta i ulike nasjonale utviklingsoppgaver innenfor ansvarsområdet
 • utarbeide styresaker innenfor ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i prosesser for virksomhetsstyring
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjekter og prosesser
 • gode analytiske evner og er god på å finne praktiske tilnærminger til komplekse problem
 • evne til å arbeide selvstendig, målbevisst og strukturert, er tålmodig, prosessorientert og endringsvillig
 • gode evner til samarbeid i tverrfaglige prosjekter-/miljøer og til å kommunisere med ulike fagmiljøer

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 530.000-630.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning og innplassering som seniorrådgiver vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011 / 40239696, epost: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til sønaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Søk stillingen