Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Prosjektrådgiver bygg og areal

Søknadsfrist: 25.08.2019

Vil du bidra til utvikling av universitetets campus?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker prosjektrådgiver innenfor bygg- og arealforvaltning.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Universitetet har en stor og variert bygningsmasse med mange pågående utviklingsprosjekter. Vi arbeider kontinuerlig for å optimalisere forholdene for universitetets kjernevirksomhet gjennom ulike typer prosjekter og tiltak knyttet til bygg og areal. Nå ønsker vi en ny kollega på laget for å sikre økt gjennomføringskraft. UiS er sertifisert om Miljøfyrtårn og arbeider for et bærekraftig campus.

Den som ansettes vil organisatorisk være tilknyttet Avdeling for bygg og arealforvaltning og rapportere til avdelingsdirektør.

Hovedoppgaver

 • kartlegge og utrede saker knyttet til bygg og areal
 • igangsette nye og innovative tiltak innenfor bygg og areal
 • holde kontakt med og følge opp brukere og brukergrupper
 • etablere og følge opp tiltak knyttet til indre og ytre miljø
 • utarbeide og følge opp planer for prosjekter og tiltak
 • bistå i budsjettering og regnskapsarbeid

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning på bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, gjerne fra bygg- og eiendomsbransjen
 • erfaring fra prosjektarbeid/-styring og økonomistyring
 • førerkort klasse B
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes.

 • behersker relevante IT-systemer og har erfaring med planleggingsverktøy Microsoft Project
 • er nøyaktig, strukturert og pålitelig
 • har gode samarbeidsevner og er tillitsskapende
 • er service- og løsningsorientert
 • har evne til å takle perioder med høyt aktivitetsnivå

Vi tilbyr

 • interessante og utviklende oppgaver med mulighet for å prege utviklingen av universitets campus
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 600.000-650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør for bygg- og arealforvaltning Roar Inge Huseby, tlf 51 83 27 01, e-post [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11, epost [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastet opp som vedlegg separate filer.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen