Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Faglig koordinator - Nettverk for pårørendeforskning

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsessykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 180 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter faglig koordinator til 50% treårig stilling knyttet til Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Stillingen er organisatorisk plassert i fakultetsadministrasjonen, men den som ansettes vil ha kontor i tilknytning til forskningssenteret SHARE's ledelse og forskere, og ha sine daglige arbeidsoppgaver her.

Nettverk for pårørendeforskning har vært faglig og organisatorisk tilknyttet SHARE senteret gjennom de siste to årene, og har medlemmer fra hele landet. UiS v/SHARE har de siste to årene vært faglig ansvarlig og har koordinert aktiviteter i nettverket som omhandler årlig nettverkssamling, utvikling og etablering av en strategi for pårørendeforskning og oppfølging av forskningen i nettverket. Nettverket er også en sentral del av SHARE sin aktivitet innen pasient og aktørinvolvering (Patient and stakeholderinvolvement – PSI). Den som ansettes vil være en del av senterledelsen i SHARE.

Hovedoppgaver

 • bidra til å koordinere nettverksaktiviteter
 • bidra til kunnskapsoppsummering på feltet.
 • identifisere finansieringskilder, koordinere og utvikle søknader om ekstern finansiering innenfor pårørendeforskning.
 • bidra til økt forskning knyttet til pårørendeproblematikken i Nettverk for pårørendeforskning
 • bidra til SHARE sin strategiske satsning for å involvere pasienter, pårørende og andre helsetjenesteaktører i forskningsaktivitetene, samt utvikle forskning som dekker disse gruppenes behov

Forøvrig utformes arbeidsoppgavene i samarbeid med senterleder i SHARE.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • helsevitenskapelig utdanning på minimum mastergradsnivå
 • relevant erfaring, herunder erfaring med koordinering av forskningsnettverk, organisering av nettverkssamlinger og gjennomføring av kunnskapsoppsummering
 • inngående kjennskap til det nasjonale og internasjonale fagfeltet innen pårørendeforskning.

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring med formidling av pårørendeforskning
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 480 000 - 573 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen