Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stilling som rådgiver / seniorrådgiver tilknyttet Tromsøundersøkelsen

Søknadsfrist: 01.09.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, institutt for samfunnsmedisin, er det ledig fast, 100 % stilling som rådgiver for snarlig tiltredelse.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for samfunnsmedisin er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen epidemiologi, helsetjenesteforskning og allmennmedisin. Instituttet har rundt 200 ansatte. Arbeidsoppgavene i stillingen vil være knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Forskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, biobanker og helseregistre er et strategisk satsingsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tromsøundersøkelsen startet opp i 1974 og er Norges eldste og best besøkte befolkningsundersøkelse med unike forskningsdata fra 45 000 innbyggere i Tromsø kommune. Hittil har vel 140 forskere disputert for doktorgraden med data fra Tromsøundersøkelsen, og mer enn 200 forskningsprosjekter pågår. Tromsøundersøkelsen er en viktig kunnskapsbase for forskning og forebyggende folkehelsetiltak og har utstrakt samarbeid i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og forskernettverk.

Tromsøundersøkelsen er en befolkningsbasert helseundersøkelse forankret på institutt for samfunnsmedisin. Oppgavene omfatter lagring og forvalting av data og biologisk materiale, deltakelse i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og samarbeidsorganer, forebyggende folkehelsearbeid, formidling, samfunnskontakt og brukermedvirkning. I tillegg kommer datainnsamlingene med 6-7 års mellomrom.

Les mer om Tromsøundersøkelsen her.

Arbeidsoppgaver

  • Representere Tromsøundersøkelsen utad, ivareta samfunnskontakt og dialog med myndigheter og samarbeidspartnere
  • Finansiering inkludert søknader og rapportering
  • Porteføljestyring og saksforberedelse til råd og utvalg
  • Lederstøtte av strategisk og operativ karakter
  • Utviklingsoppgaver og nettverksbygging
  • Koordinere aktiviteter (møter, arrangementer) og miljøer i Tromsøundersøkelsen
  • Ivaretakelse av deltakerdialog og brukermedvirkning
  • Svare på henvendelser fra interne og eksterne forskere og miljøer
  • Øvrige administrative oppgaver må påregnes

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en proaktiv, utadrettet og serviceinnstilt teamarbeider med godt humør som liker å ta fatt på nye arbeidsoppgaver. Du må arbeide strategisk og systematisk, og kunne initiere og gjennomføre tiltak.

Det forutsettes høyere utdanning på masternivå. Videre vil administrativ erfaring og dokumentert gjennomføringskraft vektlegges. Det er en fordel med kjennskap til universitetssektoren.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Gode samarbeidsevner er avgjørende og personlig egnethet vektlegges tungt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt, sosialt og dynamisk arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode utviklingsmuligheter.

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via skjema på denne siden, "Søk stillingen".

Andre opplysninger

Ved UiT vektlegges mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk stillingen