Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 19.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet.


UiT er et flercampus breddeuniversitet med hovedcampus i Tromsø, Narvik, Alta og Harstad. I tillegg har universitetet aktiviteter i Bardufoss, Mo i Rana, Bodø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen og en rekke desentraliserte studietilbud. UiT har om lag 16 000 studenter og 4000 ansatte.


UiT Norges arktiske universitet bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK), UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert i Seksjon for personal og organisasjon og er knyttet til faggruppen for personalforvaltning. Arbeidssted er i Tromsø.

ORGØK er en av fire avdelinger i universitetsadministrasjonen ved UiT. Avdelingen er organisert i fire seksjoner, pluss en stabsenhet. Den har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, og yter støtte til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor de forvaltnings- og ansvarsområder som avdelingen ivaretar. Avdelingen utøver økonomiforvaltning og økonomistyring på alle nivåer i virksomheten, følger opp økonomiske tiltak, og leverer lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene. Avdelingen har ansvar for at UiT til enhver tid har en robust og fleksibel organisasjon tilpasset gjeldende strategiske mål.

Mer om stillingen

Stillingen vil omfatte rådgivning og saksbehandling for avdelingen innenfor et bredt juridisk felt med hovedvekt på personal- og organisasjonssaker, og juridisk bistand for universitetsdirektør, fagavdelinger i administrasjonen og fakultetene. Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen inkluderer blant annet personalforvaltning, arbeidsrett, avtalerett, utredninger, reglementsforvaltning, saksforberedelser for universitetsstyret, oppgaver innen organisasjonsutvikling og personalutvikling.

Til stillingen er det også tillagt kurs- og opplæringsoppgaver. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Den som tilsettes vil arbeide nært sammen med andre saksbehandlere i avdelingen/seksjonen, og ved øvrige avdelinger i Administrasjonen og fakultetene/enhetene.

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver med juridisk utdanning (cand. jur/mastergrad i rettsvitenskap). Det er ønskelig at søkerne har erfaring/kompetanse fra arbeidsrett.

Det kreves meget god framstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig, stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til selvstendig, systematisk og effektivt arbeid. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Vurdering av søknaden forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • Referanser med kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen