Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsadministrativ rådgiver / seniorrådgiver - Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 15.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Ved Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, Seksjon for forskning utdanning og formidling er det ledig en 100% fast stilling som forskningsadministrativ rådigiver/seniorrådgiver.

Arbeidssted er UiT, Campus Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inngå i fakultetets team som arbeider med ekstern finansiering. Den ansatte vil få et særlig ansvar for rådgivning, kvalitetssikring og administrasjon av FoU-kontrakter og samarbeidsavtaler knyttet til forskningsprosjekter. Arbeid med andre typer avtaler med samarbeidspartnere vil også være aktuelt for stillingen. Utviklingsarbeid på kontraktsområdet i samarbeid med andre enheter ved UiT vil også være en nærliggende oppgave.

I tillegg består arbeidet blant annet i registrering av informasjon knyttet til prosjektoppretting og oppfølging av digitale kontraktsarkiv hos Forskningsrådet og EUs forskningsprogrammer. Den tilsatte vil også ta del i annen aktivitet innenfor seksjonens ansvarsområder, inkludert phd-forvaltning. Dette kan omfatte både drifts- og utviklingsarbeid og lederstøtte.

Fakultetet ønsker å styrke FoU-samarbeid med næringslivet og den ansatte vil bli delaktig i arbeid for å utvikle kompetanse for samarbeid med næringsaktører. UiT ønsker også å utvikle og forbedre tjenester knyttet til innovasjon og nyskaping. Arbeidet omfatter søknadsstøtte, herunder vurdering av prosjektklassifisering, immaterielle rettigheter og prosjektbudsjettering av oppdragsprosjekter. Andre aktiviteter knyttet til administrativ støtte i forskningsprosjekter kan også være aktuelle.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Vi søker en selvstendig, strukturert og systematisk administrator som motiveres av å gi god sørvis til våre forskere og fagmiljø. Det er ønskelig med erfaring fra vurdering, kvalitetssikting og handtering av FoU-avtaler. Det er også ønskelig at søkere har erfaring eller kunnskap om administrasjon av prosjekter fra NFR, EU og andre finansieringskilder. Kompetanse og interesse for å jobbe med felter på øvrige forskningsadministrative områder vil telle positivt.

For stillingen kreves følgende kvalifikasjoner:

  • Høyere utdannelse, fortrinnsvis mastergrad
  • Relevant erfaring. Gjerne fra vurdering/kvalitetssikring av FoU-avtaler, søknadsprosesser og administrasjon av prosjekter til Forskningsrådet, EU og andre finansieringskilder.
  • Gode samarbeidsevner

Det forutsettes gode norsk- og engelskkunnskaper (både muntlig og skriftlig). Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 og stilling som seniorrådigver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen