Stilling:

Rådgiver ved Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist 27. september 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som rådgiver for ett år med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad.

Avdeling for lærerutdanning har 27 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1800 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til studentene og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vi lyser ut er Avdeling for lærerutdanning sin stedlige representant på campus Grimstad, der vi tilbyr barnehagelærerutdanning med 35 studieplasser pr kull. Ved campus Grimstad vil personen som blir ansatt, ha kontorplass sammen med de faglige ansatte fra fakultetene som underviser ved barnehagelærerutdanningene. Den ansatte i rådgiverstillingen vil være en samlende person for barnehagelærermiljøet i Grimstad. Stillingen vil være en del av teamet til barnehagelærerutdanningene i Avdeling for lærerutdanning og vil rapportere til underdirektør.

Arbeidsoppgaver:

 • ansvarlig for daglig drift av barnehagelærerutdanningen ved Campus Grimstad
 • drift og utvikling av praksis for studenter i barnehagelærerutdanningen
 • oppfølging av studenter i praksis
 • ansvarlig for inngåelse og oppfølging av partneravtaler med praksisbarnehager i Aust-Agder
 • sørge for gode samarbeidsrutiner mellom Avdeling for lærerutdanning, faglig ansatte og våre partnerbarnehager
 • studieveiledning for barnehagelærerutdanningene
 • informasjon og rekrutteringsarbeid for potensielle søkere.
 • gjennomføre samtaler med studenter om for eksempel progresjon i utdanningene
 • saksbehandle studentsaker
 • være en ressurs for studieleder, og kunne delta i og lede prosjekter og prosesser knyttet til barnehagelærerutdanningene
 • andre arbeidsoppgaver for avdelingens ledelse

Den som ansattes må forvente noe reisevirksomhet til Campus Kristiansand.

Kvalifikasjoner:

 • må ha relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • barnehagefaglig bakgrunn vil vektlegges
 • bør ha erfaring med og evne til å veilede studenter og søkere
 • bør ha erfaring med prosjektrelaterte oppgaver innenfor utdanningssektoren
 • bruk av digitale verktøy i utdanningene og erfaring fra administrative studentsystemer vektlegges

Personlige egenskaper:

 • må kunne å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner på tvers av fagområder
 • stor arbeidskapasitet
 • være tillitsskapende i møtet med studentene, faglærerne og praksislærerne
 • inneha en løsnings- og utviklingsorientert innstilling
 • strukturert

Det vil bli lagt vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet i tilsettingen.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 472,300-544.400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen"

Søknadsfrist: 27.09.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til underdirektør Anne Grete Lindeland, tlf. 38 14 11 90, mobil 916 08 309, e-post [email protected], eller studieleder Ingirid Geirsdatter Heald Kjær tlf. 38 14 12 75, mobil 481 18 926, e-post

[email protected].

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen