Stilling:

Personalrådgiver

Søknadsfrist 6. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som personalrådgiver med tiltredelse etter avtale. Stillingen skal bistå ledere i Fellesadministrasjonen med operativt HR-arbeid og vil ha sin organisatoriske og faglige tilknytning til Personal og organisasjonsavdelingen. Personalrådgiveren vil ha et nært samarbeid med assisterende universitetsdirektør som leder for Fellesadministrasjonen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Tilstedeværelse på Campus Grimstad må påregnes.

Arbeidsoppgaver

HR-faglig oppfølging, lederstøtte og saksbehandling, blant annet:

 • saksbehandling i forbindelse med ansettelser
 • mottak av nye medarbeidere
 • sykefraværsoppfølging og rapportering til NAV
 • bistand i oppfølging og gjennomføring av HMS-arbeid/-rapportering
 • bistand i oppfølging av personalsaker og lignende
 • andre HR-relaterte arbeidsoppgaver
 • ID- møter med tillitsvalgte og verneombud
 • bistå i forberedelse av lønnsoppgjør, lønnskrav mv.

Kvalifikasjoner – søker må ha:

 • relevant utdanning på masternivå. Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av kravet om utdanningsnivå
 • bred erfaring fra operativt HR-arbeid, med særlig vekt på rekruttering
 • gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk

Kvalifikasjoner – søker bør ha

 • erfaring fra større virksomheter og/eller kunnskapsbedrifter
 • kunnskap om offentlig virksomhet/regelverk

Vi ser etter en person som liker operativt HR-arbeid, og som er relasjonsskapende, utadvendt og løsningsorientert. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, ha stor arbeidskapasitet og evne å prioritere. I tillegg må du ha høy integritet og høye krav til kvalitet i saksbehandlingen.

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 480 600-555 100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 06.08.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Assisterende universitetsdirektør Solveig Margrethe Roland Svendsberget, tlf. 38 14 24 44 / 994 00 349, e-post [email protected] eller
 • Personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray, tlf. 38 14 22 68 / 920 24 003, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Web: www.uia.no

Søk stillingen