LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fakultetsrådgiver - utdanningskvalitet og analyse

Søknadsfrist: 21.02.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.noUSN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier.

USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig en midlertidig stilling som Fakultetsrådgiver - utdanningskvalitet og analyse

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig en midlertidig 100 % stilling som fakultetsrådgiver for utdanningskvalitet og analyse med snarlig tiltredelse. Varighet på stillingen er to år.

USN Handelshøyskolen skal søke om internasjonal akkreditering av bachelorstudiet i økonomi og ledelse. Dette arbeidet er organisert som et prosjekt, og den som ansettes i stillingen vil være prosjektsekretær og ivareta administrative oppgaver i prosjektet. Dette vil utgjøre hovedvekten av stillingen.

For nærmere informasjon om internasjonal EFMD-akkreditering av bachelor i økonomi og ledelse, se USNs styresak i desember 2020 og prosjektmandat.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste leder er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er enten campus Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike eller Vestfold. Reisevirksomhet mellom de fem campusene må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Prosjektsekretær for prosjektgruppen for internasjonal akkreditering og ivareta administrative oppgaver i prosjektet
  • Analyse og utredning
  • Studie- og emneplanarbeid
  • Forskrift og regelverk
  • Saksbehandling
  • Oppfølging av programkoordinatorer og programutvalg
  • Handlingsplaner for studiekvalitet
 • Delta i utviklingsprosjekter på fakultetet, for eksempel gjennomstrømming, internasjonalisering og digitalisering
 • Høringer som omhandler utdanningsområdet
 • Administrativ støtte til dekanat, strategisk planlegging og oppfølging av fakultetets virksomhet
 • Utføre øvrige løpende oppgaver i samarbeid med ledergruppen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole på minimum masternivå
 • Det kreves god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og virksomhetsforståelse generelt
 • Oppdatert kunnskap om lover og forskrifter relatert til utdanning og forskning innen sektoren
 • Relevant utrednings- og prosjekterfaring
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Oppdatert digital kompetanse
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • God organisasjonsforståelse og forståelse for UH-sektoren
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (kode 1434): LT 57 – 69 / 507 400 – 630 500 eller seniorrådgiver (kode 1364): LT 62 - 78 / 555 800 – 768 500.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS