LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Rådgiver - digital eksamen (Avdeling for utdanning og studiekvalitet)

Søknadsfrist: 28.10.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig vikariat Rådgiver - digital eksamen

Om stillingen

I seksjon for eksamen blir det ledig svangerskapsvikariat som rådgiver for digital eksamen. Stillingen inngår i et team av to rådgiverstillinger, med hovedansvar for implementering av digital eksamen, og rapporterer til seksjonssjef. Stillingen krever reising mellom alle campus (Bø, Rauland, Notodden, Porsgrunn, Kongsberg, Drammen, Ringerike og Vestfold), etter behov, og hovedarbeidssted avtales med seksjonssjef. Vikariatet er 100% stilling, fra 1.januar 2022, for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidet vil innebære teknisk og administrativ støtte og opplæring av studenter og ansatte og eventuelt andre aktører.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Delta operativt i tilknytning til planlegging og gjennomføring av digital eksamen, og bidra til koordinering av ulike enheter og aktører som trenger digital support i forbindelse med eksamen
 • Være en superbruker i det digitale eksamensverktøyet
 • Bidra i opplæring av eksamenskonsulenter, eksamensvakter, sensorer og faglig ansatte
 • Bidra til utvikling av felles rutiner for gjennomføring av digital eksamen
 • Bidra inn i arbeidet med å legge til rette for alternative vurderingsformer

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå eller tilsvarende
 • Relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning
 • Høy digital realkompetanse
 • Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring med digitale eksamensverktøy og studieadministrative systemer (f.eks. FS) som brukes i UH-sektoren

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Erfaring med opplæring og kursing av systembrukere, og evne til å veilede
 • Erfaring med koordinerende og operativt prosjektarbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Kjennskap til eksamensadministrasjon i UH sektoren, herunder planlegging og gjennomføring av eksamen vil være en fordel
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 516 100 – 637 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS