Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Controller / rådgiver / seniorrådgiver innen økonomistyring og digitalisering

Søknadsfrist 21.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved seksjon for administrative støttetjenester i Økonomiavdelingen ved Kulturhistorisk museum er det ledig fast stilling som controller/rådgiver/seniorrådgiver innen økonomistyring og digitalisering.

KHM satser på digitalisering og vi jobber med å effektivisere eksisterende arbeidsrutiner med bedre utnyttelse av dagens løsninger.

Du vil arbeide i skjæringspunktet mellom bevilgningsfinansiert aktivitet (BFV) og Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og det forventes at du kan bidra til at Kulturhistorisk museum får bedre oversikt over samspillet i økonomien gjennom å ta i bruk de tekniske løsningene universitetet har til rådighet.

Stillingen vil ha et spesielt ansvar for å bidra til forbedring og forenkling av manuelle prosesser innenfor museets virksomhet med spesielt fokus på Forretningsvirksomheten og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I dette ligger det et ansvar for å undersøke muligheter for automatisering av prosesser i samarbeid med UiO sentralt.

Vi søker deg som har helhetlig økonomi- og prosessforståelse og erfaring med å bruke digitale verktøy for å få fram god styringsinformasjon for lederne i kjernevirksomheten. I tillegg er det viktig at du har god forståelse for vår servicerolle. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • støtte og utvikling til bedre økonomistyring gjennom økt bruk av digitale verktøy
 • fremme forslag om forbedringstiltak for å øke KHMs effektivitet, måloppnåelse og gjennomføringsevne
 • pådriver, sparringspartner og støttespiller for tjenesteutvikling innenfor seksjonens forvaltningsområder, spesielt Forretningsvirksomheten og BOA-området
 • prosjektdeltakelse i utviklingsprosjekter på tvers i organisasjonen
 • delta i prosjektarbeid for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes etter organisasjonens behov

Kvalifikasjonskrav

 • høyere økonomisk utdannelse. Siviløkonom/master eller tilsvarende.
 • relevant arbeidserfaring og kjennskap til statlig økonomistyring
 • relevante IKT-kunnskaper
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • erfaring fra UoH-sektoren vil bli vektlagt
 • det er en fordel med kjennskap til økonomioppfølging av prosjekter, herunder prosjektoppfølging, plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og annet oppfølgingsarbeid

For spesielt kvalifiserte søkere vil tilsetting i stilling som seniorrådgiver bli vurdert.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • resultatorientert
 • evne til å tenke helhetlig og analytisk
 • evne til å arbeide målrettet selvstendig samtidig som man er del av et team
 • sosial og godt humør

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver
 • lønn som rådgiver SKO 1434 fra kr 555 100,- til kr 631 700,- avhengig av erfaring og kvalifikasjoner
 • lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fra kr 597 400,- til kr 658 300,- avhenging av erfaring og kvalifikasjoner
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattgoder og fordeler
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • et kortfattet søknadsbrev der du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst ta kontakt med økonomileder Renate Salomonsen på telefon +47 22 85 19 19.

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalrådgiver Anita Marie Hansen, e-post: [email protected]

Søk på stillingen