Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator (seniorrådgiver) - vikariat

Søknadsfrist 13.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for klinisk medisin søker vikar for administrativ koordinator i 100 % stilling ved Senter for kreftcelle-reprogrammering. Vikariatets varighet er ett år med oppstart i stillingen 1.1.2019.

Arbeidssted vil være Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell), Radiumhospitalet (Oslo Universitetssykehus).

CanCell er et Senter for fremragende forskning som skal avdekke kreftcellers «Akhilleshæler» med tanke på omprogrammering av kreftceller til ufarlige celler.

Administrativ koordinator er en sentral administrativ støttefunksjon for senteret. Den administrative koordinatoren vil i samråd med senterledelsen ivareta den daglige driften ved CanCell. Administrativ koordinator rapporterer til senterleder.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for senterets administrasjon
 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Økonomisk rapportering og utarbeidelse av senterets årsrapport
 • Iverksette beslutninger fattet av senterledelsen og ledergruppen
 • Være bindeledd mellom senteret og samarbeidspartnere angående administrative spørsmål
 • Koordinere senterets mangfoldige virksomhet i et komplekst organisatorisk landskap med to fakulteter og tre institutter samt OUS som samarbeidspartner
 • Oppdatere websider, formidle senterets aktivitet
 • Planlegge og koordinere senterets møter og seminarer, inkludert møter med styre og advisory board
 • Kontaktpunkt for UiO ansatte i senteret

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå, fortrinnsvis innen administrasjon eller økonomi. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Bred administrativ erfaring inkludert økonomiforvaltning fra offentlig sektor
 • Forskningsadministrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • Fordel med kjennskap til nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode organisatoriske evner

Personlige egenskaper

 • Strukturert, utadvendt, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • God gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner og god organisasjonsforståelse
 • Evne til å arbeide selvstendig og håndtere pågang fra mange ulike kanter
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt og trygt arbeidsmiljø og deltakelse i et av Norges fremste forskningsmiljøer
 • Lærerike og spennende arbeidsoppgaver innen administrasjon og forskningsformidling
 • Kontor i lyse og moderne lokaler
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 576 100 og kr 631 700, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Professor og senterleder Harald Stenmark ([email protected])

For spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Personalrådgiver Thoril Kristiansen, epost: [email protected]

Søk på stillingen