Stilling:

Seniorrådgiver ved Senter for læring og undervisning

Søknadsfrist: 01.03.19

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 2-årig 100 % stilling som seniorrådgiver, med mulighet for fast ansettelse.

Universitetsstyret har vedtatt å etablere et senter for læring og undervisning for å styrke akademiske, digitale og generiske ferdigheter som fremmer læring for studenter. Videre skal senteret styrke støtten til ansatte i utviklingen av en helhetlig, forskningsdrevet undervisning med bruk av ny teknologi. Senteret skal bidra til kvalitet i studietilbudene ved å stimulere til forsknings- og utviklingsarbeid innen undervisning, læringsmiljø og utdanningskvalitet og være et kraftsenter for kompetanseheving av ansatte og studenter.

Senteret vil være en videreutvikling av UiA’s pedagogiske utviklingssenter (PULS) der det i dag arbeider åtte medarbeidere. Senteret er tenkt organisert som en enhet i Fellesadministrasjonen på UiA og lokalisert på Campus Kristiansand. Endelig navn og organisering er planlagt operativt fra 01.08.19.

Seniorrådgiveren vil være operativ driver i utvikling og etablering av de nye tjenestene som skal leveres i senteret, i samarbeid med andre medarbeidere og enheter ved UiA.

Arbeidsoppgaver

Tjenester som skal etableres er:

 • kompetansehevingsprogram for ansatte som jobber med undervisning og studieprogramledelse
 • nettløsning med oversikt over læringsstøtte for studenter og undervisningsstøtte for ansatte
 • merriteringsordning for undervisere
 • studieverksted for Akademisk lesing- og skriving, og støtte til bruk av digitale verktøy
 • læringslaboratorium for studenter og ansatte som deltar i prosjekter innen undervisning og læring

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå med relevans for senterets oppgaver
 • erfaring fra saksutredning og rapportskriving

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra universitetspedagogisk, pedagogisk, didaktisk eller fagdidaktikk forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring med operativt prosjektarbeid
 • erfaring fra undervisning

Personlige egenskaper

 • får til gode resultater både individuelt og sammen med andre
 • evne å sette mål ut i handling og bidra til felles resultater
 • evne til å samarbeide godt med interne og eksterne bidragsytere

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 555 100 – 607 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.03.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Konstituert direktør for PULS Jesper Christian Mørch, mobil 450 51 569, e-post [email protected]

Søk stillingen