Stilling:

Rådgiver (Avdeling for lærerutdanning)

Søknadsfrist: 01.03.19

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det i Avdeling for lærerutdanning ledig en midlertidig 100% stilling som rådgiver for en periode på ett år, med mulighet til forlengelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 27 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1800 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til studentene og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen inngår i teamet som utvikler og administrerer grunnskolelærerutdanningene ved UiA. Teamet ledes faglig av studieleder og stilingen rapporterer til underdirektør ved Avdeling for lærerutdanning.

Arbeidsoppgaver

Utvikling og koordinering av praksis for grunnskolelærerstudenter, herunder å planlegge, organisere og informere om praksisopplæring i samarbeid med alle som ha ansvar og oppgaver innen praksisstudiene.

Studieadministrativt arbeid, herunder:

 • oppfølging og samarbeid knyttet til studenter, praksislærere/veiledere, faglærere, praksisstedenes rektorer og eiere.
 • noe økonomi og budsjettoppfølging.
 • saksbehandling og saksforberedelse, herunder registreringsarbeid i universitetets studieadministrative system (FS).
 • veiledning og oppfølging av studenter.

Initiere og utvikle prosjekt knyttet til læringsmiljø i grunnskolelærerutdanningene, herunder førsteårs-tiltak og innføring profesjonsgrupper.

Lærerutdanningene ved UiA er i vekst og den som ansattes må være innstilt på å få endringer i arbeidsoppgaver i forhold til behovene avdelingen har.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • må ha relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, men dokumentert og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskravet.
 • må kunne bruke ulike digitale verktøy i arbeidet.
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk og søker må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • det vil bli lagt vekt på erfaring fra og kunnskap om lærerutdanning og praksisfeltet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • bør ha erfaring med prosjektrelaterte oppgaver innenfor utdanningssektoren.
 • bør ha erfaring med arbeid knyttet til utvikling av gode læringsmiljø.

Personlige egenskaper

 • ryddighet
 • gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • nøyaktighet
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til strategisk tenkning
 • løsnings- og utviklingsorientert innstilling
 • evne til å motivere og skape engasjement i en mangfoldig studentgruppe

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 (rådgiver), kr. 472.300-544.400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.03.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen