Stilling:

Rådgiver (Avdeling for lærerutdanning)

Søknadsfrist 3. januar 2019

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver ved Avdeling for lærerutdanning. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 27 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene og har studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1900 lærerstudenter. I tillegg har avdelingen ansvar for koordinering og drift av praksis til disse og ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vil inneha arbeidsoppgaver rettet inn mot 8-13 utdanningene, som er 5-årig lektorutdanning og ettårige Praktisk-pedagogiske utdanninger for allmenne fag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y). Stillingen vil ha hovedvekt på PPU og PPU-Y. Stillingen vil også kunne ha deltakelse og ansvar for prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • drift og utvikling av utdanningene i samarbeid med studieleder, for eksempel saksutredning, planlegging og informasjonsarbeid knyttet til fagtilbud, opptak, eksamen og tverrfaglige aktiviteter i utdanningene
 • være studieleders stedfortreder i utvalg og råd, etter avtale med dekan
 • være referent i studieråd og i andre møter som gjelder kvalitetsarbeid
 • veilede søkere og studenter
 • gjennomføre samtaler med studenter om for eksempel progresjon i utdanningene
 • saksbehandle studentsaker som permisjonssøknader, godkjenning/innpassing av annen utdanning, overflytting mm.
 • markedsføring av utdanningene, herunder tekstproduksjon
 • teknisk-administrative oppgaver som registrering, rapportering og statistikk
 • ved behov oppgaver knyttet til drift og utvikling av praksis for studenter i 8-13-utdanningene
 • være en aktiv bidragsyter i 8-13 teamet

Lærerutdanningene ved UiA er i vekst og den som ansattes må være innstilt på å få endringer i arbeidsoppgaver i forhold til behovene avdelingen har.

Stillingen rapporterer til underdirektør.

Kvalifikasjoner:

 • søkere må ha relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • søker må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • søker må evne å kommunisere med og veilede studenter
 • søkere bør ha erfaring med saksbehandling
 • søker bør har kjennskap til lærerutdanningene
 • søker bør ha erfaring i bruk av administrative studentsystemer eller tilsvarende systemer

Personlige egenskaper:

 • det vil bli lagt vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.
 • vi søker en allsidig, idérik, initiativrik og utadvendt medarbeider.
 • du er strukturert, pålitelig og må ha god arbeidskapasitet.
 • positivitet og fleksibilitet er egenskaper som vil bli høyt vektlagt.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 472,300-576.100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og

må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelsen foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen"

Søknadsfrist: 03.01.2019

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søk stillingen