Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver innen prosjektoppfølging og personvern

Søknadsfrist 19. februar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det en ledig 100 % fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver i Forskningsadministrativ avdeling. Den som blir tilsatt skal i hovedsak jobbe med administrative oppgaver knyttet til oppfølging av prosjekter og personvern i forskning. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med universitetsledelsen, med andre enheter ved UiA og med regionale utviklingsaktører. I avdelingen er det etablert et team som jobber med prosjektutvikling, som denne stillingen vil jobbe tett sammen med.

For å utvikle og gjennomføre utdannings- og forskningsprosjekter trengs det god administrativ støtte både fra fakultetene og fellesadministrasjonen. I tillegg til forskningsadministrativ avdeling er det flere andre avdelinger i fellesadministrasjonen som bidrar med støtte inn i prosjekter, som kommunikasjonsavdelingen, økonomiavdelingen og biblioteket. For å koordinere og videreutvikle de fellesadministrative tjenestene i utdanning og forskningsprosjekt, samt støtte fakultetene i dette arbeidet, har det blitt etablert et prosjektstøtteteam, som skal ledes av den som blir ansatt.

UiAs personvernombud har overordnet ansvar for å påse at personvern ivaretas i hele UiAs virksomhet. Den som blir tilsatt har et særskilt ansvar for personvern i forskning, i samarbeid med andre.

Stillingen rapporterer til forskningsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

Leder prosjektstøtteteam:

 • koordinere fellesadministrative enheter inn i eksternfinansierte utdanning- og forskningsprosjekt i hele prosjektfasen og holde tett dialog med fakultetene i dette arbeidet
 • oppdatere nye krav for prosjekter slik at institusjonene imøtekommer dem på en god måte
 • oppdatere og videreutvikle nettsider om prosjektstøtte på norsk og engelsk
 • bidra i prosjektoppfølging

Personvern i forskning:

 • opplæring av ansatte i rutiner, regelverk og praksis og rådgivning av ansatte og studenter
 • sikre oppdaterte rutiner ved samarbeid med NSD, personvernombud og IT-avdeling
 • internkontroll og oppfølging av avsluttede prosjekter

I tillegg er stillingen tillagt administrative oppgaver innenfor lederstøtte i avdelingen, som økonomioppfølging.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra stillingens ansvarsområder
 • kjennskap til ulike forskningsmetoder
 • kjennskap til prosjektarbeid i Universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evnen til å koordinere og motivere andre i team
 • god framstillingsevne både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk (eller et annet nordisk språk)
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert, samt være fleksibel og initiativrik

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver kr. 480 600 – 524 200 brutto pr. år, eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 534 100 – 576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 19.02.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen