Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver (Forskningsadministrativ avdeling)

Søknadsfrist 2. januar 2019

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/ seniorrådgiver i Forskningsadministrativ avdeling. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med andre enheter ved UiA og med regionale utviklingsaktører. I avdelingen er det etablert et team som jobber med ekstern finansiering, som stillingen er knyttet til.

Den som ansettes skal i hovedsak bidra til utvikling av eksterne finansierte forskningsprosjekter ved UiA, som prosjekter finansiert av nasjonale finansieringskilder og EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. I noen tilfeller vil vedkommende også bidra i oppfølging av prosjekter. Vedkommende vil ha fokus på fagområdene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag ved UiA. Den som ansettes vil samarbeide tett med både administrativt og vitenskapelig ansatte ved UiA.

Den som ansettes rapporterer til forskningsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • informere om muligheter for forskningsfinansiering
 • identifisere og holde seg oppdatert på relevante forskningsprogrammer
 • bistå forskningsmiljøer og forskningsgrupper i langsiktig planlegging av søknadsprosesser, motivere til og gi råd om søknader om forskningsfinansiering
 • bistå i posisjonering og søknadsskriving, og i noen tilfeller koordinere søknadsarbeidet
 • bistå med budsjettering av forskningsprosjekter i samarbeid med økonomipersonale
 • bidra i prosjektoppfølging
 • planlegge, organisere og gjennomføre kompetansebyggende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse, budsjettering m. m
 • bidra i interne strategiske prosesser knyttet til ekstern finansiering
 • delta i kontaktnett og kommunisere med Forskningsrådet, samt andre kilder for forskningsfinansiering, nasjonale og regionale aktører og andre interessehavere

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • høyere utdanning på minimum masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet

Kvalifikasjoner – søker bør ha

 • erfaring fra egen forskning og/ eller erfaring fra forskningsfinansiering og søknadsarbeid
 • erfaring fra forskningsadministrasjon

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god framstillingsevne både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk (eller et annet nordisk språk)
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • fleksibel
 • initiativrik

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 480 600-524 200 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 534 100-576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 02.01.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen