Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Rådgiver - Studieavdelingen

Søknadsfrist: 02.12.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver. Stillingen er knyttet til internasjonalt kontor for utdanning i Studieavdelingen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men noe arbeid ved Campus Grimstad må påregnes.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Studieavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanning, og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA. Den som blir ansatt vil inngå i et team som arbeider med internasjonalisering av utdanning. Vedkommende som ansettes vil ha et felles ansvar for både inn- og utreisende studenter.

Arbeidsoppgaver

 • veilede, informere og støtte studenter og fagmiljøene
 • behandle og følge opp søknader for utvekslingsstudenter
 • være en pådriver for utvikling og effektivisering av oppgaver knyttet til utvekslingsstudenter og forbedring av tilbudet til utvekslingsstudenter
 • markedsføre UiAs utvekslingsmuligheter gjennom hjemmesider, brosjyrer, konferanser
 • kvalitetssikre internasjonalisering av utdanning
 • generell saksbehandling og ajourføring av studieadministrative systemer
 • noe reisevirksomhet i inn- og utland

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum masternivå, men dokumentert og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • flytende norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • arbeidet med internasjonalisering i høyere utdanning
 • erfaring med veiledning og informasjonsformidling, også i større forsamlinger
 • erfaring i bruk av studieadministrative systemer
 • internasjonal erfaring fra studier eller arbeid

Personlige egenskaper

 • samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • er initiativrik og utviklingsorientert, tar ansvar og har god gjennomføringsevne
 • har evne til selvstendig og systematisk arbeid
 • har evne til å arbeide strategisk

Personlig egnethet og erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 Rådgiver kr.449 300-523 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 02.12.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen