Stilling:

Kommunikasjonsrådgiver innen karriere og alumni

Søknadsfrist 21. januar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen Karriere og Alumni med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Kommunikasjonsavdelingen og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men betydelig tilstedeværelse ved Campus Grimstad er forventet.

Medarbeideren vi søker skal ha ansvaret for å utvikle og implementere UiA’s Alumniordning. Det er sentralt å utvikle strategier for at våre alumner kan holde seg oppdatert, og opprettholde og videreutvikle sine faglige nettverk. UiAs visjon «samskaping av kunnskap» handler nettopp om når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

Arbeidsoppgaver

· utvikle og forankre Alumni som en del av UiAs tjenester og aktiviteter

· være en pådriver for aktiv rekruttering av nåværende og tidligere studenter til Alumninettverket, og markedsføre UiAs alumniordning både internt og eksternt

· videreutvikle vår karrieretjeneste og nyttiggjøre tidligere studenter som ressurser for dagens studenter i tilknytningen til arbeidslivet

· planlegge og gjennomføre arrangementer hvor faglige og sosiale nettverk utvikles for nåværende og tidligere studenter

· operativt ansvar for nettsidene

· være en utadrettet ressurs og bidra til karrieretjenestene ved UiA og samarbeidsportalen Kompetansetorget

· være en ressurs og drivkraft for øvrige arrangementer ved UiA

· delta i nasjonale og internasjonale Alumninettverk

Kvalifikasjoner - søker må ha

· Relevant utdanning på masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet

· erfaring med strategisk og operativt relasjonsbyggende arbeid

· gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å kunne produsere innhold med høy kvalitet som gir synlighet og engasjement i ulike digitale kanaler

· gode administrative og organisatoriske ferdigheter

Kvalifikasjoner - søker bør ha

· kunnskap om universitets- og høyskolesektoren

Relevant praksis vil bli vektlagt.

Arbeidsspråket ved UiA er norsk. Den som tilsettes må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Vi ser etter en resultatorientert person med utpreget serviceinnstilling, som er initiativrik og som har stor gjennomføringsevne. Du bør trives med kreativt og selvstendig arbeid, men samtidig ha gode samarbeidsegenskaper. Du må være fleksibel og løsningsorientert, og det er viktig med stor interesse for relasjonsskapende arbeid.

Vi ønsker en entusiastisk og positiv medarbeider som liker å være i kontakt med mennesker, og som kan sørge for god framdrift i faglige aktiviteter.

Vi tilbyr

· varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon

· en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

· moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

· fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90 500, kode 1434 rådgiver, kr. 480 600-515 200, eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 524 200-576 100. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21.01.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen, tlf. 38 14 15 55, mobil 950 38 111, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen